1
  TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING
1

Dialogen: Kontrareplik - Peter Ekström
Kontrareplik till Wolgers
Dan Wolgers text "Störta monoliten" publicerades 9/3 2016

Jag måste säga att jag håller med Dan Wolgers i hans oro för tillståndet på de svenska konsthögskolorna. Det vore bra om lärare och studenter därifrån deltog i diskussionen. Men om det ska bli en bra diskussion så måste den såklart vara grundad på fakta och inte på rykten eller direkta felaktigheter.

Dan Wolgers hävdar i sin kontrareplik till mig (Omkonst 160316) att
”Konstnärer som oaktat sin bristande utbildning har klarat sig så bra borde tillfrågas om att undervisa vid konsthögskolor men det är inte förenligt med svensk lag – Möbiusbandet medger inte att konstnärer utan högskoleexamen tillträder professurer på högskolan. Att urvalet inte görs bland dem som är mest lämpade utan istället endast bland dem som har högskoleexamen är reaktionärt för att inte säga dumt, rätt och slätt. Men dithän har utvecklingen kommit och det torde vara mycket svårt att backa, vilket tycks glädja många.”

Detta är direkt fel. Redan innan möjligheten att disputera infördes för konstnärer diskuterades om inte detta kunde bli farligt. Kanske skulle framtiden föra med sig att endast disputerade konstnärer kunde komma ifråga som professorer på våra konsthögskolor. Det är inte omöjligt att utvecklingen går åt det hållet. Men den är långt ifrån där än. Fortfarande har de svenska konsthögskolorna rätt att anställa vem de vill som professor och på andra lärartjänster. Ännu behöver man inte ha en enda högskolepoäng för att kunna bli professor på en konsthögskola.

Örebro 2016-03-23 © Peter Ekström, Konstnär och rektor för Örebro konstskola


Dialogen: Kontrareplik - Dan Wolgers
Dan Wolgers svarar direkt

Det är bra att Peter Ekström delar med sig av sina sakkunskaper och jag tackar honom för att han korrigerar mig i mina felaktiga påståenden om villkoren gällande högskoleexamen för undervisande personal vid högskolorna. Jag beklagar att jag sprang händelserna i förväg och istället för att framföra fakta beskrev ett förhållande som inte finns, än.
     Ekströms påpekande belyser paradoxen att en högskola utan högskoleexaminerade professorer kan ha examinationsrätt för doktorander. Hur detta hänger ihop och vad det så småningom leder till tror jag är angeläget att sakkunniga klargör i en vidare krets för att öppna en djupare och vidare debatt.

Inbjudan
Rektorer, undervisande personal, studenter och doktorander vid konsthögskolor från förr och nu kan bidra till offentlig diskussion tillsammans med ansvariga representanter för skolväsendet. Vilka erfarenheter har de som arbetade och studerade på skolorna förr, vilka har de som undervisar och studerar där nu? Tillsammans kan vi hjälpas åt att informellt diskutera framtidens undervisning för dem som kanske ännu inte har trätt in i den. Det är en viktig och spännande uppgift att mötas kring och den är verkligt meningsfull.
     Här i Dialogen som Konstakademien har skapat har alla och envar möjlighet att fritt yttra sig från vilken position man än har med vilka synpunkter man än önskar framföra. 

Stockholm 2016-03-23 © Dan Wolgers, konstnär och ledamot i Konstakademien

1
Konstakademien, Stockholm | Om projektet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text