1
  TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING
1

Dialogen: Replik - Erik Andersson
ÄR KONST VETENSKAP?

Jag har under tio års tid systematiskt studerat konstvärlden och dess aktörer. Det har gett mig vissa insikter, som att det finns nog ingen annan verksamhet som är så irrationell och styrd av skråtänkande, elitism och ekonomisk spekulation som konstvärlden. Och att det oftast inte är konstnären eller publiken, som står i centrum och styr, utan att det är alla aktörer och institutioner i konstvärlden, som lever på konstnärens verksamhet.
     När det gäller den konstnärliga utbildningen har det nu uppstått en debatt kring innehållet i undervisningen i konsthögskolorna, där den rådande trenden är att den skall inordnas i samma strukturer som all annan vetenskap. Man skall inte bara kunna göra konstverk man skall kunna skriva avhandlingar om det också.

Efter att i många år sysslat med verksamhetsutveckling i nästan alla sektorer av samhället, såväl i privat som i offentlig verksamhet, beslöt jag för drygt tio år sedan att ägna mig åt att framställa och studera bildkonst. Jag bytte namn på min konsultfirma och blev konstnär. Samtidigt anslöt jag mig till de strukturer, som kunde ge mig stöd och insikt i konstvärlden. På den fackliga sidan KRO, och för att utveckla handlaget och den konstnärliga skickligheten, olika kamratgrupper. Jag går också ofta på museer och gallerier för att se andra konstnärers konst och ställer ut min egen.

1
"Ser på Bolibompa", terrakotta och dockskåpssoffa, h 20 cm
© Erik Andersson

Konstbegreppet är vanskligt att definiera. En definition är, att konst är en skapande verksamhet som berör känslomässigt, eller är resultatet av en sådan verksamhet (enligt Wikipedia). Jag brukar också säga, att konst är det som skiljer människan från aporna.
     Vetenskap är ett vidare begrepp som bör preciseras beroende på verksamhetsområde. Humaniora är det vetenskapliga område som det skulle kännas naturligast att inordna konsten under. Det är, enligt samma källa, den vetenskap där människan som kulturell varelse studeras, och samhällsvetenskap inklusive beteendevetenskaperna, där samhället och mänskligt samspel studeras.
     Mot den bakgrunden kan jag inte se vad konst har med vetenskap att göra över huvud taget. Det är snarare så att konst är dess motsats. Fundamentet för vetenskap är faktainsamling och logisk värdering av fakta. Konst är ett personligt känslomässigt uttryck där resultatet påverkar människor helt individuellt. Några hänförs av en målning eller annat konstnärligt uttryck, andra förstår ingenting.

Vetenskap har lämnat ofantliga bidrag till mänsklighetens framsteg och det finns faktiskt vetenskapliga belägg för konstens positiva bidrag till människans välbefinnande också. Men att inordna konsten i vetenskapliga utbildningsinstitutioner är ett misstag. Det har sannolikt bara skett för att låna status och glans från ”riktiga” vetenskapsfält.
     Den självklara slutsatsen måste vara att skilja konsthögskolorna från universiteten. Om de över huvud taget behövs? Men det är en annan fråga.

Lidingö 2016-02-25 © Erik Andersson, konstnär

1
Konstakademien, Stockholm | Om projektet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text