1
  TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING
1

Dialogen:
Replik från Myndigheten för yrkeshögskolan på Nina Bondesons debattinlägg "Hur lite konst tål Sverige"

Myndigheten för yrkeshögskolan vill bemöta Nina Bodensons debattinlägg i de delar som berör förberedande konstnärliga utbildningar. Det är vi som ansvarar för de nya konst- och kulturutbildningarna samt beviljar statligt stöd och granskar dem.

Utbildningsformen konst- och kulturutbildningar har tre olika syften. Utbildningarna ska:
•  Förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina,
•  medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området eller
•  ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.
Det nya regelverkets avsikt är att vara bättre anpassat för dessa utbildningar än tidigare. Reformen innebär också ett förtydligande av utbildningarnas syfte, men även ett erkännande av deras existens i Utbildningssverige.

Det är tråkigt att Nina Bondeson har missuppfattat på vilka grunder en utbildning kan få stöd. Det handlar inte alls om att mäta hur många av de studerande som går vidare till högskolestudier eller hur många som väljer att satsa på en yrkesväg inom konsten. Men utbildningarna ska ha förutsättningar att leda vidare till högre studier, yrkeskunnande eller utveckling av kulturarvet. Det är alltså kvaliteten i utbildningarna som är grunden för det statliga stödet.  

Nina Bondeson hävdar att det skulle finnas informella kvalitetskriterer som utbildningarna bedöms efter. Det är inte sant.

Inte heller är det sant som – Nina Bondeson hävdar – att kvalitetskriterierna varit förutbestämda. Vi har processat dem tillsammans med ledamöterna i vårt konstnärliga råd, medarbetare på myndigheten och berörda utbildningsanordnare just för att komma fram till vad som definierar kvalitet i utbildningarna. Arbetet påbörjades för drygt ett år sedan och jag fattade alldeles nyligen beslut om vilka kvalitetskriterier som utbildningarna ska omfattas av.

Bondeson hänvisar till MYH:s tidigare återrapportering ”Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan”. Den är emellertid från 2010 och följaktligen inte aktuell nu sex år senare. Idag är det 2016 och förslagen från myndighetens utredning om hur de kompletterande utbildningarna formas till något nytt har till vissa delar, men inte alla, blivit verklighet. Ett exempel på ett förslag som inte blivit verklighet är just det om att helfinansiera vissa utbildningar som bedrivs med särskilt god kvalitet i syfte att underlätta breddad rekrytering.

Myndighetens uppdrag är att utveckla och främja kvaliteten i konst- och kulturutbildningarna. Det gör vi tillsammans med duktiga utbildningsanordnare som fått ett erkännande i och med ett tydligt regelverk och som med all säkerhet kommer att finna sig till rätta i det nya systemet.

Nu är vi inne på det andra halvåret med konst- och kulturutbildningar. Vi kan konstatera att det nya systemet både fungerar och levererar, till glädje för Sveriges kulturliv.

Stockholm 2016-03-02
© Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs även Nina Bondesons inlägg>>

1
Konstakademien, Stockholm | Om projektet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text