www.omkonst.com:
Den nyttolösa ansträngningens poesi
Krists Pudzens, S:ta Anna Konsthall, Trosa, 8/7 – 7/8 2016
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Utställningsvy © Krists Pudzens

Lettiske konstnären Krists Pudzens visar i sommar rörlig skulptur i Konsthallen S:ta Anna belägen i Trosa lands kyrka i Sörmland. Konsthallen är i själva verket ett vackert sidokapell till kyrkan och rymmer under sommaren en installation av verk som kombinerar teknologi, programmering med tredimensionell form. Pudzens presenteras som en representant för New Media Art, som lever ett delvis eget liv i konsten på vetenskapsbaserade festivaler runt om i världen. Människa och ny teknik samt gränserna möjliga att upplösa mellan vår och den av mänsklig hand skapade och simulerade intelligensen upphör aldrig att fascinera.

Ett av verken refererar till en rysk science fiction-roman som handlar om den onde vetenskapsmannen som tagit livet av sin beundrade konkurrent, men håller liv i hans hjärna genom en sinnrik teknologi för att tömma honom på all kunskap. Den kroppslöse kan endast kommunicera genom ögonrörelser. Två versioner av professor Dowell’s huvud sneglar i Pudzens versioner runt eller söker kontakt med besökarna i konsthallen. De följer oss stumt men vänligt med blicken och ser åt ena hållet mot de sisyfosarbetande krabbliknande figurerna som mödosamt försöker gripa tag om en röd lina och klättra uppför. Det påminner om alla olyckliga i trappan till lustiga huset på tivoli Gröna Lund som ännu inte knäckt trappstegens rörelsekod.

"The Red Queens Race", 2010 © Krists Pudzens

Åt andra hållet i Konsthallens fond tronar ”The Red Queen’s race”. En varelse utför hovrande rörelser som borde leda framåt eller krabbliknande bakåt, men som i själva verket håller henne fjättrad i sin mekaniska dans. Krists Pudzens, född 1981 och utbildad samt verksam i Riga, kan gott räknas in i en numera lång tradition av kinetiskt och teknikintresserade konstnärer. De vördar den nyttolösa ansträngning som läggs ned i projekten och låter konsten utföra en energisk hyllning till en verkan utan anledning: Konsten undkommer alltid den kortsiktiges önskan om att räkna hem ett säkert resultat.

Trosa 2016-07-21 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Professor Dowells Head", 2008
© Krists Pudzens


"Unbalanced Force", 2012 © Krists Pudzens

 


Konsthallen S:ta Anna, Trosa | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com