www.omkonst.com:
Flyktpunktens underbara gåta
Linnea Rygaard, "Retox, painting" - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm, 6/4 – 13/5 2017
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Utställningsvy © Linnea Rygaard

Det är lätt att sugas med av den obändiga kraften i Linnea Rygaards stora målningar på Cecilia Hillström Gallery. Här finns en övertygande energi såväl som teknisk drivenhet, med en uppenbar övertygelse om måleriets offensiva potential. Dessa skenbart konstruktivistiska verk skulle med viss rätt kunna ses som amorösa återkopplingar till konsthistorien, med en kontemporär mix av suprematism och opkonst. Men de bär samtidigt på framsynthetens tecken, på en nyfikenhet i kombination med en viss ignorans inför förmenta bildkonventioner och dogmer.

Arkitekturen som idé och visuell matris är en bärande del i utställningen Retox, både ur ett intresserat utifrånperspektiv och som formskapande inspirationskälla. Linnea Rygaards fascination för teknisk ritning och byggnadskonstruktion återkommer gång efter annan. Ett variabelt rutsystem med linjär uppdelningen i huvud- och underytor, i kombination med en lovsång till centralperspektivet, öppnar för ett närmast oändligt variationsspel.

Detalj av Send Away with Directions, Down and Recall, 2017,
© Linnea Rygaard

I det böljande verket Send Away with Directions, Down and Recall ges arkitekturintresset emellertid en tillfällig paus. Och även i den labyrintiska målningen Sitting in a Group, Handlers Out of Sight tycks utgångspunkten varit något annorlunda. Med ett slags skenbar tredimensionell pusselverkan läggs informationsskikten på varandra. Bildrummet bär både ytans och den föränderliga flyktpunktens signum. Kanske är detta ännu mer påtagligt i Lying in a Group, and Recall, där Linnea Rygaard närmar sig det omöjliga perspektivets gåta – ett tittskåpsenigma.

Detta är Linnea Rygaards (f. 1990) första separatutställning på ett galleri i Stockholm, efter examen på Kungl. Konsthögskolan 2016. Det är med nyfikenhet och förväntan man ser fram emot vad uppföljningen blir efter en så vital ouvertyr. Förhoppningsvis känner Rygaard sig trots de påtagliga framgångarna ännu inte helt tillfreds med uppnådda mål. Den momentana bekräftelsen är av en omvittnat flyktig karaktär, och bör snarast ses som ett incitament till fortsatt sökande.

Stockholm 2017-04-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Sitting in a Group, Handlers Out of Sight, 2017, olja och akryl på duk, 180 x 180 cm
© Linnea Rygaard


Lying in a Group, and Recall, 2017, olja och akryl på duk, 180 x 180 cm © Linnea Rygaard


Heelwork, 2017, olja och akryl på duk, 240 x 240 cm © Linnea Rygaard


Cecilia Hillström Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
     
I