www.omkonst.com:
Visuell tyngd och kompromisslös brutalitet
Anastasia Ax, Linear A - Belenius, Stockholm, 11/10 - 10/11 2018
Text: Silva Malmsten

skriv ut denna text
Intervention © Anastasia Ax
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Utställningsvy © Anastasia Ax
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Anastasia Ax utställning domineras av tjocka gipsskivor som inklätts med sprött rosa papper, seriellt upphängda på galleriets väggar. Gipsobjekten har utsatts för våldsamma ingrepp som utförts med morakniv. På nära håll framstår dessa ingrepp som sensuella snäckformer eller om man så vill som oläkta sår. Men backar man en aning och betraktar verken från ett längre avstånd uppenbarar sig djävulsformationer.

Ax har tidigare ofta utryckt sin fascination för destruktiva krafter. På golvet i galleriets lokal finns en träskiva med materialrester från tidigare utställningar, vilka blivit kvar efter en intervention som Anastasia Ax genomförde under vernissagekvällen. Under sin intervention återaktiverade Ax objektresterna genom ett koncentrerat bankande och skrapande i materialet. Via en Marshallförstärkare framkallades på det här sättet skärande ljud och emellanåt ett rytmiskt beat. Sålunda skapades en ny helhet av de äldre fragmenten, eller snarare en ny trasighet. Det gamla materialet och historien smulades sönder för att sedan i ett cykliskt förlopp återuppstå i en ny skepnad och med ny betydelse.

© Anastasia Ax

Tidigare har Ax använt kroppen som verktyg där hon gått till fysisk attack mot stora gipsinstallationer. Bläcket som används i hennes konst symboliserar gift. Under arbetsprocessen tar hon klunkar av giftet som hon sedan sprutar ut över materialet. Hennes konst har ibland tolkats som en ursinnig kommentar till den grekiska ekonomins kollaps eller mot hela det kapitalistiska systemet. Ytskiktets rosa papper på gipsobjekten i denna utställning har hämtats från den grekiska dagspressens ekonomisidor. Det är förvisso en intressant ingång, men kan på denna utställning svårligen förstås helt utan kännedom om konstnärens intervention och den bakomliggande skapande- och destruktionsprocessen.
     Sammantaget har utställningen en stark visuell tyngd och präglas samtidigt av en kompromisslös brutalitet, befriad från varje tillstymmelse av ironi. Ax utvidgar de dammiga gipsfragmentens betydelse; hon pudrar dem med ett semantiskt täcke där före och efter inte befinner sig på sina förväntade platser.

Stockholm 2018-10-23 © Silva Malmsten


 


 

 

 


© Anastasia Ax


© Anastasia Ax


Belenius, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com