www.omkonst.com:
En feministisk manifestation
Feminism Now - Grafiska Sällskapet, Stockholm, 26/5 - 17/6 2018
Feminst Image Group (FIG), Shoebox Project LA och Krogen Amerika (Grafikcentrum Östergötland)
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Utställningsvy: Feminism Now

Under det imperativa temat Feminism Now kan man på Grafiska Sällskapet se en presentation med ett nittiotal deltagande konstnärer från San Diego, Los Angeles och Östergötland. Det handlar om tre konstnärsgrupperingar: Feminst Image Group (FIG), Shoebox Project LA och Krogen Amerika (Grafikcentrum Östergötland). Tillsammans skapar konstnärerna ett massivt bildflöde med stor variation och mångfald vad gäller uttryck, teknik och framför allt tilltal. Här finns allt från det underfundiga och poetiska till det utåtagerande aktivistiska.

© Dwora Fried

Hängningen är bland de mer lyhört effektiva jag sett på de senare åren. I ett myller av teckningar, foton, collage och objekt kommer ändå enskildheterna till sin rätt. Det sammanhållande temat är feminism, men tolkningarna visar på stor frihet vad gäller begreppet som sådant. Det som slår en är hur mycket humorn tillåts ta plats hos flera av konstnärerna. Likaså slås man av den bildspråkliga spridningen.
     Det dokumentära berättandet har i de flesta fall fått stå tillbaka för det rent konstnärliga; verken talar ett språk som bär utan pekpinnar eller förklarande sidotexter. I den myllrande presentationen är det lätt att mentalt förflyttas till det innovativa sjuttiotalet som på många sätt förenade intresset för populärkultur, lågstatusestetik, design och politisk aktivism.

© Kathy Miller

Feminist Image Group, startades 2009 i San Diego och Shoebox Project kommer från Los Angeles. Ändå är flödet sömlöst mellan deltagarna från de två grupperna och den svenska Krogen Amerika.
     Återkommande är problematiserandet av kvinnors situation, ofta på ett dråpligt och humoristiskt avväpnande sätt. Hyllningarna till feministiska föregångare som Germaine Greer och Simone de Beauvoir binder samman en utställning som snarast står för öppenhet och bildspråklig lekfullhet än för bekräftande av teoribildningar. Entydigheter har fått stå tillbaka för konstnärernas uppenbara vilja att experimentera, både till form och innehåll. Men ta inte miste: i många av verken pyr det av vrede över oförrätter som genom århundraden begåtts mot kvinnor världen över.

Stockholm 2018-06-06 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Terrilynn


© Amy Paul


© Isabell Nilsson


Grafiska Sällskapet, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com