www.omkonst.com:
Dialog mellan samtidsmålare
Joakim Heidvall, Ludvig Helin, Nedslag I - Galleri Flach, Stockholm, 17/11 – 15/12 2018
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Sub III, 2018 © Joakim Heidvall
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Crash, 2018 © Ludvig Helin
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Galleri Flach introducerar två intressanta och för Stockholmsscenen hittills relativt okända målare. Joakim Heidvall främst verksam i Tyskland sedan han gick ut Kungl. Konsthögskolan 2007 deltog dock i en samlingsutställning med Berlinbaserade konstnärer på Candyland 2013.
     På Galleri Flach visar han en serie abstrakta målningar, som skulle kunna vara en lek med den figuration som Joakim Heidvall växelvis ägnar sig åt. De olika klyftformerna blir då en dekonstruktion av former som ser ut som svarta åtsmitande kjolar, om man spårar ursprungen via konstnärens hemsida. Men de kan lika gärna ses som frikopplade rytmiskt verkande rymdstudier där djup och yta, oändligheten och det fullständiga undersöks och plockas isär.
     Man skulle också kunna tänka sig en lek med universums krökta rum eller de ljusfenomen som avslöjar förekomsten av ett svart hål. Den vita grunden får spegla kunskapens vita tomhet och obesvarade frågor som barnet ställer. Vad finns där utanför på andra sidan?

Ludvig Helin gick ut från Konsthögskolan i Umeå 2016 och tillhör den generation målare som fått uppmärksamhet och bidragit till uppsvinget för den non-figurativa våg som sköljt fram under senare år. Jag har sett enstaka verk tidigare och med intresse följt vad som skulle komma ut av Ludvig Helins arbete med sin form av symbolisk eller teckenartad abstraktion. Precis som flera av de yngre kollegerna bör man dock akta sig för att enkelt etikettera detta måleri som ofta bärs av minst ett dubbelt utforskande av måleriets objektskapande möjligheter och dess skenbara varianter av abstraktion. Här finns såväl referenser till konsten för dess egen skull som till den långa traditionen av naturlyriska och musikaliska utspel.
     Jag tilltalas av den tekniskt sett allt mognare färgarbetet, där fördrivningarna inom färgtonen har ersatts av små poetiska synteser av infällda färgfält. Man ser hur väl han har förvaltat året som assistent åt Andreas Eriksson, och hur han använt erfarenheterna utan att ge avkall på sin måleriska dialekt.

Tillsammans ger Heidvall och Helin om än ur olika infallsvinklar givande nycklar till den nu aktuella dialogen mellan samtidsmålarna. Det är så glädjande att detta publika utrymme ges då måleriet som konstnärligt uttryck är så beroende av det öppna utbytet konstnärerna emellan. Givandet och tagandet är nödvändigt för att tränga genom och förstå hur våra bildberoende hjärnor tacklar den för vardagsögat dolda strömmen av intryck och förhållanden. 

Stockholm 2018-11-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Sub V, 2018 © Joakim Heidvall


Aviator, 2018 © Ludvig Helin


Galleri Flach, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com