www.omkonst.se:
Blommor till poetens minne

Marie Capaldi och Jarl Ingvarsson, Blommor till Lennart Dahl
Falbygdens museum, Falköping, 9/9 - 7/10 2018
Text: Bo Borg

skriv ut denna text
Rantestadsrapsodi © Jarl Ingvarsson (Klicka på bilden för högre upplösning)

Av de konstverk jag minns bäst av alla som fanns med i nomineringarna till Carnegie Art Award är det Jarl Ingvarssons som dröjt sig kvar. Det var enkelt uppskissade skrivmaskiner och ur pappersmatningen kom märkliga ark. Ordlösa kommenterade hyllningar till några av hans hjältar som Inge Schiöler och X-et Erixson. Inte ett ord kom ur hans skrivmaskin. Ändå blev allt väsentligt sagt.
     Som målare med full tilltro till sitt medium har han ett annat språk och på det litar han till hundra procent. Det är som om bilderna ville säga: ord är ord och bild är bild och aldrig mötas de två – även om de talar om samma saker.

Men ibland söker han sig till orden för kraft och inspiration. ”Vi är ett konstnärspar som inspirerats av poeten Lennart Dahl. Eftersom han kom från Falköping vill vi hylla honom med denna utställning”, skriver Jarl Ingvarsson och Marie Capaldi på vernissagekortet till deras utställning på Falbygdens Museum i Falköping.
     De har båda stött på Lennart Dahl i olika sammanhang och hans poesi har betytt mycket för dem. En strof av Dahl (1922-1993) som ”Du kan räkna med Guds omedelbara närhet/varje sekund i ditt arma liv.” kan vara ett sätt att peka på deras själsfrändskap. Jarl Ingvarssons utställning på Galleri Lars Bohman fick sin titel Åtta Fönster efter en annan dikt av Lennart Dahl.

Perfekt periferi, en av målningarna från den utställningen finns med även här. Den är placerad i museientrén och sätter tonen för besöket. Du får möta hur Ingvarssons intryck av den blinde poetens dikter ger sig tillkänna i hans måleri. Det handlar mer om inre än yttre överensstämmelse. Man får låta sig omfamnas av måleriet på dess egna premisser och betingelser.
     Själva utställningsrummet domineras av en gigantisk målning kallad Rantestadsrapsodi. Rantestad var Lennart Dahls namn på Falköping. Det är en målning med hela kraften hos Jarl Ingvarssons fria måleri. Man söker orden men har ingen nytta av dem. En målning som den här är sitt eget betydelsemässiga universum. Måleriet skapar känslorum laddade till högspänning av ljuset och färgen i otyglad frihet.

© Marie Capaldi (Klicka på bilden för högre upplösning)

De båda konstnärerna gör i övrigt en veritabel blomsterhyllning till poeten. Jarl Ingvarsson visar oljepastellteckningar i en långt driven förenkling både i färg och form, som om Picasso lekt med Matisse.
Marie Capaldi visar stora målningar med ytan täckt av blommor. Hon får dukarna att bulta av liv och koloristisk växtkraft på ett på samma gång intimt som handfast sätt. Hennes färger och mönster aktiverar verklighetsdragen och ger den helt blomstertäckta duken ett pulserande liv. När Jarl Ingvarsson liksom utan skyddsnät kastar sig in i färgen har Marie en distans och målar försiktigare och mera kontrollerat.
     När jag glatt förundrad står inför deras måleriska hyllning där i Lennart Dahls hemmaplansmuseum kan jag inte låta bli att tänka på en av hans dikter:
                         Hit kom ljuset
                         sista rädslan försvann.
                         Hit kom ljuset,
                         in i själens
                         sista förbehåll.
                         Med ens kom
                         en stor häpnad
                         Inom mej.

Falköping 2018-09-20 © Bo Borg


 


 

 

 


© Marie Capaldi


Perfekt periferi © Jarl Ingvarsson


© Jarl Ingvarsson© Marie Capaldi

 


Falbygdens museum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com