www.omkonst.se:
Ta spjärn mot det invanda
Liva Isakson Lundin, Hold Sway - Wetterling Gallery, Stockholm, 31/8 – 6/10 2018
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
To Hold Sway, 2018 © Liva Isakson Lundin (Klicka på bilden för högre upplösning)

Repen som håller upp fjäderbandstålet är slitna som om de hållit en farkost vid bryggan i storm. Nu är rörelsen fångad, intvingad och fruset svängande. Stålet har böjts och spänts samman av repen och man kan föreställa sig en viss kamp mot ”draken” innan den funnit sin plats.
     Liva Isakson Lundins installation tvingar det inre ögat att arbeta. Bilderna av stålet på väg att fångas ställs mot den fria och kuvade formen som bjuds mot gallerirummets golv och väggar. Rummet är inte enkelt att behärska och det rutiga stengolvet är inte lätt att övervinna. Men sedan slår det mig att det kanske är själva poängen. Installationen måste samtidigt frigöras och ställas mot sin bråkiga omgivning för att på något vis bli till. To Hold Sway kallar hon den, vilket i sig inbegriper maktberusande svingar som tvingande vila. Rörelsen skapas inifrån, den inre föreställningsförmågan aktiveras, det ovidkommande rensas bort men finns ändå momentant kvar.

Svikt No 4, 2018 © Liva Isakson Lundin

Svikt No 9, 2018 © Liva Isakson Lundin

I måleriet rensar målaren åt oss och fotografen brukar finna vägar att komponera utan störningar. Men i verkliga livet samt här uppstår den ofta omedvetna brottningsmatchen där det frilagda i fokus stöter mot bruset i den valda periferin.
     Även på ett annat och sinnesöverskridande plan finner Liva Isakson Lundin former för att omedvetet locka hennes industribaserade material att ta spjärn mot det invanda. Band av tjockt gummi som troligen används för att regummera lastbils- eller traktordäck har välts ut i en slingrande, motspänstig hög på golvet. Genom sin tyngd håller de en glasskiva på plats upprätt. Gummilukten i ”Past Bearing” är så påträngande att den tvingar fram minnen eller skapar ett nytt, som krockar med det sedda. Personligen väcks euforin till liv tillsammans med doftminnen från tjära och blyad bensin.
     Liva Isakson Lundin lyckas med sina verk att infiltrera och ta plats, utan att ta ifrån omgivningen sin särskilda smak. I skisser och teckningar framhävs hennes process utifrån ett avsökande efter det som känns, hudlöst eller hudlikt.

Stockholm 2018-09-05 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Past Bearing, 2018 © Liva Isakson Lundin


To hold Sway, 2018 (detalj)
© Liva Isakson Lundin


Wetterling Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com