www.omkonst.com:
Tecken för samtal om naturen
David Myrvold, Observationer i / av naturen - Galleri Kronan, Norrköping, 14/4 - 29/4 2018
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
Barkborren © David Myrvold Bälg © David Myrvold Lavendel © David Myrvold

David Myrvolds bilder skulle kunna liknas vid resultatet av en riktigt god och inkännande intervju där empatin med ”den andre” agerat ledstjärna. I Myrvolds fall handlar detta beramade ”andra” om inget annat än naturen. Och beträffande samtalet – om vi nu kallar det så - är det långt ifrån bara en artig konversation på ytan.
     Nej, Myrvold syns gå på djupet, dechiffrerar, filtrerar, förenklar och skalar ner sina intryck till tecken. Tecken som återkommer, överförs och speglas inom och mellan verken i egna retoriska mönster. De generaliserande, ibland smått schablonartade formerna för då och då tankarna så långt som till Robert Motherwells abstrakta expressionism – Myrvold målar förstås i mindre format men energin och dramatiken i det nonfigurativa gestaltandet påminner.

Molnformationer, Vatten © David Myrvold

Utställningens 39 målningar, de flesta i exakt samma dimension, är visuellt sammanhållna under rubriken Reflektioner i / av naturen. Ibland bryter intressant nog pixlade inslag in och mera linjära uttryck som i Portal, vilket möjligen skvallrar om mänsklig aktivitet, titeln till trots. Och även om det konkreta landskapet ligger till grund (enligt Myrvold själv) leder ofrånkomligt den höga abstraktionen till lika abstraherande associationer där titlarna åtminstone får mina synapser att vakna. Vad sägs om Lavendel – i vinterkall inramning, Skymningen och palmen (räcker långt bara det), Blad och Bälg  – båda på B, Samtal och betong – i rosa och inte minst Barkborren – vars sökande gnagmönster svävar i etern.
     Om nu den begränsade målarytan till en början kan tyckas enahanda infinner sig snart en förundran över variationen i Myrvolds på samma gång konsekvent strama och lekfullt innehållsrika studier. Lyhört är kanske ordet när intuitionen hjälper till att såväl framkalla subtiliteter och undertoner som att avbryta processen i tid.
     Under de senaste åren har David Myrvold främst ställt ut internationellt i olika grupputställningar. Detta är hans första separata utställning på tre år – bara att hoppas på mera.

Norrköping 2018-04-18 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 


Portal Brunn © David Myrvold


Tidvatten © David Myrvold


Galleri Kronan, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com