www.omkonst.com:
Konstens förhållande till makt och politik
Martha Rosler, Irrespective, 3/11 2018 - 3/3 2019 - Jewish Museum, New York City
Chagall, Lissitzky, Malevich: The Russian Avant-Garde in Vitebsk, 1918-1922, 14/9 2018 - 6/1 2019
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text

Mystic Suprematism © Kazimir Malevitj
(Klicka på bilden för högre upplösning)

Cleaning the Drapes © Martha Rosler
(Klicka på bilden för högre upplösning)

Martha Rosler började i New York som abstrakt målare, men aktiv i ett turbulent 1960-tal kom hennes konst att gå hand i hand med politisk aktivism och har fortsatt från vietnamkrigsprotester till en amerikansk samtid dominerad av Donald Trumps regering. Jewish Museum i New York visar både känt och okänt från hennes fem verksamma decennier.
     Det börjar med House Beautiful: Bringing The War Home, en serie fotomontage från sent 60-tal där nyhetsbilder från Vietnamkriget sätts samman med idealiserade bilder från inredningsmagasin. Två ytterligheter av den amerikanska identiteten existerar i samma bild. En kvinna dammsuger gardiner i ett perfekt hem medan krig pågår utanför fönstret. En familj ligger på en bekväm och idyllisk säng i en krigsruin. Hon återvänder till serien i samband med Bushregeringens krig i Irak.

Point n Shoot :© Martha Rosler

Roslers verk tar ställning med kraft och humor, och hon arbetar ämnesmässigt sammanhållet trots en bredd i medier – montage, video, skulptur, installation och fotografi. Sexualisering av kvinnor, krig och makt återkommer. Ofta spänner serier över långa tidsperioder.
     Det fotografiska arbetet Ventures Underground består av bilder från tunnelbanor runtom i världen (T-Centralen i Stockholm finns med) påbörjades 1980 och pågår ännu. Delar av serien visas tillsammans med Rights of Passage (1993–1998), med fotografier från motorvägar, och In Place of the Public, ett pågående arbete om flygplatser påbörjat 1983. Serierna skildrar limbosituationer ur vardagen. Deras vaghet ger i utställningen en välbehövlig paus från annars mycket tydliga budskap.
    De senaste verken behandlar Donald Trump och hans omgivning, bland annat Pennicle of Praise, ett tiominuters videoverk hopklippt av lovprisningar av presidenten. I sig har de många förtjänster, men drunknar något i flödet i en tid där det offentliga samtalet helt domineras av samma personer. Istället upplevs de tidigare verken genom distans och paralleller som mer meningsfulla för samtiden.

Rights of Passage, Accident, New Jersey Turnpike © Martha Rosler

Två trappor upp kliver museet jämnt ett sekel tillbaka i tiden. Efter 1917 års ryska revolution fick Marc Chagall både medborgarskap och uppdraget att i Vitebsk i nuvarande Vitryssland skapa en revolutionär konstskola. El Lisitskij och Kazimir Malevitj anslöt sig som lärare. Gruppen UNOVIS, med likasinnade lärare och elever bildades.
    Utställningen består av 160 verk uppdelat på fem sektioner, och leder genom de skiftande förhållandena mellan konst och politisk makt, från revolutionen som skapade förutsättningar, via framväxten av nya konstriktningar och konstnärernas verksamhet efter skolans nedläggning.
    Mycket i utställningen uppehåller sig kring suprematismens framväxt, med strikt geometri och begränsad färgpalett hos Malevitj och hans elever. Lissitzkij stod för grafik och arkitektur. Det blev bara en klass som tog examen vid skolan som 1922 stängdes av de sovjetiska myndigheterna då den inte tydligt nog förde fram den statliga ideologin.

De två utställningarna är på många sätt varandras motsatser och därför intressanta att ställa mot varandra i sina förhållanden till makt och politik. Martha Rosler står för konst som envist motstånd. Vitebsk-kretsen visar konst som visionärt och entusiastiskt språkrör för en ny ordning, följt av hastigt förändrat förhållande till makt.

New York 2018-11-16 © Mattias Lundblad


 


 

 

 


Photo Op © Martha Rosler
(Klicka på bilden för högre upplösning)


Ventures Underground, Lexington Avenue Station © Martha Rosler


Woman with Vacuum © Martha Rosler


Suprematist Composition © Ilya Chashnik


© El Lisitskij
(Klicka på bilden för högre upplösning)

 

 

 


Jewish Museum, New York City | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com