www.omkonst.se:
Sökande i utkanten

Samuel Åhlman, Mapping the verge – POM Gallery, Mariefred, 17/8–29/9 2019
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Ur serien Mapping the verge © Samuel Åhlman (Klicka på bilden för hög upplösning)

Pannåerna är ställda, lutade på rad som blad ur en väggtidning som löper längs hela gallerirummet. De skulle kunna vara infångade ögonblick under den dagliga promenaden, men har under arbetet i ateljén ryckts ut, brutits ned och byggts upp till eviga påståenden.
     Samuel Åhlman (f. 1988) söker måleriets möjligheter att förhöja och förfrämliga genom noga frampenslade överväganden. Bladen bildar spåren efter meditationerna, det sakta kartläggandet av utkantens detaljer. Genom att låta blänket i vattenpussen lösas ur sin normala ljustemperatur och kulör blir det allmängiltigt och möjligt som ett tecken att förmedla. Stenen vibrerar av ett inom-ljus osynligt för ögat under promenaden, men möjligt att se när man ”lyssnar” tillräckligt noga.

Ur serien Surrounded by island © Samuel Åhlman

För målaren byter sinnena plats under processen, full normalt men ett märkligt fenomen som bygger på att alla sinnesförmågor deltar i all förnimmelseverksamhet. När de är riktade mot det synliga uppstår dessa korrespondenser och ingivelser som ur osynligheten, sinnenas gemensamma tystnad, bringas till måleriska formuleringar.
     Samuel Åhlman visar i sin debututställning prov på det tålamod som krävs för att nå genom måleriets poetiskt svårforcerade passager. Allvaret, den fiskande hägerns precision som Åhlman visar, för tankarna till Kjell Andersons noga övervägda och finstämda måleri. Långsamhetens lov och de mindre formaten blir en uppfriskande påminnelse om att de storslagna gesterna inte nödvändigtvis leder till de mest tänkvärda resultaten.

Mariefred 2019-08-22 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur serien Mapping the verge
© Samuel Åhlman
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Ur serien Mapping the verge
© Samuel Åhlman
(Klicka på bilden för hög upplösning)


POM Gallery, Mariefred | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com