www.omkonst.se:
Konst bortom tiden
Erland Brand – Galleri Hammarén, Göteborg, 21/9–12/10 2019
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
Gestalt, 2016-2019 © Erland Brand
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Alfabet, 1999-2001 © Erland Brand
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Gestalt, 2019 © Erland Brand
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Erland Brand studerade på Valands Konstskola i slutet av fyrtiotalet och har verkat i Göteborg sedan dess. Nu fyller han 97 år och är fortfarande i högsta grad verksam. På Galleri Hammarén visar han en vacker, konsekvent och avklarnad utställning.

Vi möter Erland Brand i målningarna med titel Gestalt, ett slags självporträtt förvandlad till en allmängiltig gestalt. Ordet gestalt står för en isolerad, avgränsad, sluten och strukturerad helhet, vars egenskaper inte kan reduceras till summan av dess delar. Erland Brand bygger ofta sina gestalter från delar, som ett collage, med rester från tidigare ateljéarbete, en målad träbit, en riven akvarellstrimla. De bildar sedan en helhet, som är något helt annat än de enskilda komponenterna.
     Färgerna ger olika känslolägen. Det centrala i målningen är gestaltens ögon. Ibland är det verkliga knappar, som får bilda ett ögonpar. De möter betraktaren och nästan kräver: se mig i ögonen! Kanske döljer knapparna också ett inre öga, som skärskådar det egna jaget. I en målning liknar gestalten närmast en mumie, där ögonen är starkt utstående i relief, markerade med en röd accent – som en glimt i ögat.

Gestalt, 2016-2019 (detalj) © Erland Brand

Den skarpa blicken i målningarna följer med när Erland Brand tecknar. Vi får följa med på en stilla och tyst segelflygning över imaginära landskap. Varje liten åkerlapp tycks redovisad. Ibland syns den lite välvda horisonten och bortom där papprets vithet och tomheten. Han får mig att vilja följa med på den flygturen.
     Ordet teckning har sitt ursprung i ordet tecken. Man kan läsa hans teckningar som just tecken. Ett tecken för landskapet som sådant. Ibland fylls också landskapet av illusoriska små tecken, som på håll är till förvillelse lika de kinesiska.

I musiken talar man om absolut gehör när någon kan höra om varje ton stämmer exakt. På samma sätt skulle man kunna påstå att Erland Brand har ett absolut gehör, varje form och varje färg är exakt stämda intill varandra.
     Erland Brands gestalter blickar mot oss genomträngande och uppfordrande, som att han vill säga: öppna era ögon och se er omkring. Hans målningar och teckningar är en hommage till själva seendet, till blicken och till bilden. Otidsenligt eller tidsenligt eller helt enkelt bortom tiden.

Göteborg 2019-09-24 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


Rymd,
2001-2019 © Erland Brand


Teckning, tusch 1980-2010 (detalj)
© Erland Brand


Collage, 2000-tal © Erland BrandGalleri Hammarén, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com