www.omkonst.se:
Mellan minneslagren

Carl-Fredrik Ekström, Strata 2 – Domeij Gallery, Stockholm, 16/11–14/12 2019

Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Ur serien Strata © Carl-Fredrik Ekström
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Ur serien Strata © Carl-Fredrik Ekström
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Carl-Fredrik Ekström har metodiskt borrat djupare i den måleriska mylla som är konstnärens egen. Tidigt har han arbetat med organiskt böljande fragment av färg mot en tydlig bottenton, ofta vit. Målningarnas lätthet har alltid stått i kontrast till den faktiska tyngden i underlaget, på plåt eller tunga pannåer.
     Den här gången arbetar Carl-Fredrik Ekström med ett sofistikerat under- och överglasmåleri i lager på lager. Matterade akrylglas monteras i upp till tre skikt. De håller olika tjocklek och lagren tillåts även att innehålla luftdistanser sig emellan. Det ger en mäktig djupverkan och uttryck som aldrig låter sig helt fixeras. Serien kallas Strata, eller lager. I introduktionstexten påpekas svenskans synonym till lager i ordet förråd. Det är att styra tanken i rätt riktning.
     Sällan ser man ett så tydligt redovisat minnesförråd av måleriska erfarenheter, som i Ekströms måleri. Färgtonerna, slingan i buff titan, kan läsas som en hälsning från en tidigare målning. Formerna och rörelserna är möjligen något mjukare idag, säkert tack vare det smidiga glaset. Men ändå känns de såväl återuppståndna som nyligen uppfunna i egen rätt.  

Ur serien Interstrata © Carl-Fredrik Ekström

Det är kanske så minnen verkligen fungerar; de är alltid återupptäckta men med viss förvrängning för varje cirkulär rörelse för att locka fram dem. Som kommentar till detta borrande i såväl det närvarande som i det förflutna visar Ekström en serie med fotoprints monterade på plexiglas. Fotona är tagna med målningarnas luftmellanrum i fokus och fixerar på ett märkligt vis färgskuggorna från såväl under- som överliggande lager. Det ger en effekt som om Ekström likt en interplanetär drönare studerar nya vidsträckta världar genom sökaren med vidvinkellins. Serien kallas Interstrata för att markera mellanrummen, lagrens foder.

Det var tio år sedan jag senast skrev om Ekströms måleri, det känns så bekant men också främmande genom den utveckling som självfallet har ägt rum. Det är imponerande att se hur möjligheterna har prövats och fördjupats till det idag mångperspektiviska bildrummet som vecklar ut sig. Laboratoriets mikroförstoring av minsta rörelsen på viral nivå samverkar med teleskopets sammanfattande blick över alltings hisnande fullkomning.  

Stockholm 2019-11-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur serien Strata © Carl-Fredrik Ekström

 

 

 

 


Ur serien Strata © Carl-Fredrik Ekström

 

 


Domeij Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com