www.omkonst.se:
Rapport från Oslo
Två av den samtida konstens giganter

Olav Christopher Jenssen, Verk från samlingen – Astrup Fearnley Museet, Oslo, 3/5–15/9 2019
Anselm Kiefer, Böcker och träsnitt – Astrup Fearnley Museet, Oslo, 30/5–15/9 2019
Text: Patrik Entian

skriv ut denna text
© Olav Christopher Jenssen (Klicka på bilden för hög upplösning)

På Astrup Fearnley Museet i Oslo pågår just nu utställningar med Olav Christopher Jenssen och Anselm Kiefer som både ger överblick och nya infallsvinklar till två helt olika konstnärskap.

Olav Christopher Jenssen, som betraktas vara Norges mest internationellt kända konstnär, har under många år bott i Berlin där han tidigt fångade de rådande strömningarna inom måleriet och utvecklade ett eget abstrakt uttryck. När museet nu visar hela sin samling av hans konst får man en intressant överblick och tidslinje från tidigt åttiotal till idag. De tidiga målningarna, före Berlinflytten, präglas av en vilja till berättande i en mörk men finstämd färgklang. Ett par år senare, i serien Lack of Memory, är bilderna helt abstrakta och osar av friskhet och självförtroende. Redan här märks Jenssens förhållningssätt till arbetet. En lekfullhet och direkthet där inget är för lätt eller tungt för att platsa i en målning. Denna okritiskt positiva hållning är något som hela tiden fört konstnären framåt med en energi som smittar av sig på betraktaren.

Utställningen som helhet domineras av målningar i stora format och av enskilda verk ur större serier. Det intressanta med detta, förutom tidsöverblicken, är att man blir uppmärksam på hur flera bildelement upprepas genom åren. Det är en kontinuerlig kommunikation i en evig serie där man samtidigt upplever varje bilds individuella styrka. Svagheten är att utställningen upplevs fragmenterad vilket gör betraktaren förvirrad inför konstnärens olika stilkast. Jag saknar därför flera av hans serier i små format, där man koncentrerat kan uppleva hur lätt och lekfullt arbetena kommunicerar sig emellan.

© Anselm Kiefer (Klicka på bilden för hög upplösning)

En våning upp byts lättheten ut med den bokstavligt blytunga utställningen Books and Woodcuts med tyske Anselm Kiefer. Salen är full av verk och det känns nästan svårt att andas. Stora träsnittscollage och målningar dominerar väggarna medan golvet är fyllt av glasmontrar med uppslagna böcker i olika format och material. Böcker och träsnitt är det genomgående temat i utställningen där de flesta arbetena är inlånade. Undantaget är Astrup Fearnley Museets stolthet, den enorma skulpturen The High Priestess/ Zweistromland som också bildar navet i utställningen. Bokhyllan av bly som är fylld med böcker av bly, hänsyftar på litteraturen och myternas ursprung från flodlandet Mesopotamien.

För de flesta är det en självklarhet att Kiefer är en litterär konstnär med komplexa referenser till författare, poetiska verk och historiska skeenden. Bekant är också hans produktioner av böcker i ett exemplar som följt hans karriär. Mindre känt är kanske att han hela tiden gjort böcker och att detta de senaste åren dominerat hans verksamhet. Här presenteras böcker från 1960-talet till idag. Allt från de kända absurda fotografiska självporträtten med nazihälsningar i sin fars krigsuniform till abstrakta betraktelser över världens öar. Gemensamt för dem verkar vara en experimentlusta och test av hur långt man kan gå i att betrakta bildkonst som litteratur, eller tvärtom. Ett exempel är den manshöga boken The Siegfried Line på 16 sidor som intar ett helt eget rum.
     Utställningen kräver sin tid men är väl värt ett besök i sig. Den öppnar nya ingångar och belyser en viktig del av Kiefers konstnärskap som sällan visats i sådan omfattning tidigare.

Oslo 2019-09-04 © Patrik Entian


 


 

 

 


© Olav Christopher Jenssen

 


© Anselm Kiefer. Foto Charles Duprat 2018

 


© Anselm Kiefer


Astrup Fearnley Museet, Oslo | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com