www.omkonst.se:
Rapport från Bergen
Minnet av materia

Toril Johannessen, Skogsaken (The Forest Case) - Galleri Entrée och Trykkeriet, Bergen, 26/4 - 2/6 2019
Text: Patrik Entian

skriv ut denna text
© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée
(Klicka på bilden för hög upplösning)
© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Toril Johannessen har under de senaste tio åren undersökt olika fält som geologi, statistik, mikrobiologi och optisk illusion på ett både lekfullt och vetenskapligt utprövande sätt. Hennes mest uppmärksammade verk Extraordinary Popular Delusions, bestod av en oljeeldad laterna magica som projicerade en varmgul flackande bild av en cirkel mot en ännu större cirkulär skulptur och visades på bland annat Documenta 13 och Istanbulbiennalen 2013. Det dunkla rummet med lampan, en oljecistern och skulpturen på var sina trefotade podier påminde betraktaren om den skörhet och magi som kan uppstå i mötet mellan vetenskap, konst och natur.

I Toril Johannessens senaste utställning Skogsaken på Galleri Entrée och Trykkeriet i Bergen tar hon denna gång sig an historien runt fjällskogen som omgärdar staden. En skog som planterades på 1800-talet både på grund av trävarubristen och av estetiska skäl under den norska nationsuppbyggnadens tid. Skogen föredrogs framför det nakna fjället vilket gett den typiska bilden av Bergen idag.
     Genom att använda sig av egna fotografier från skogsvandringar i stadsfjällen som utgångspunkt, har Johannessen tillsammans programutvecklare Sindre Sørensen tagit i bruk ett maskinlärnings-verktyg som kan generera bilder för att skapa nya hybridliknande arter och skogslandskap. Datatekniken utgår från samma källa som används vid digital ansiktsigenkänning där artificiella nervtrådar samarbetar.

© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée

I den tvådelade utställningen har Johannessen på Trykkeriet installerat 16 träpallar med staplar av svartvita fotopolymertryck på tidningspapper av olika datagenererade skogsbilder. På en av staplarna ligger en mobiltelefon där skärmen visar en skogsbild som utvecklas i ständigt nya förgreningar och sammankopplingar. Som publik kan man trycka på skärmen för att stoppa processen och se på en bild åt gången.
     I den andra utställningsdelen på Galleri Entrée hänger fem stora färg-screentryck i träramar med glas. På golvet står dessutom tre tallar i jordfyllda träboxar. Efter en stund upptäcker jag att de tre tallarnas grenar är sammanympade med varandra. Just här uppstår en cirkulär känsla av sammanhang där trådar i naturen är som nervceller i vår egen kropp. Skogen som kommunicerar via ännu outforskade trådar och mikrovägar, som gener som bär minnen med sig.

Johannessen tar oss med på en resa där bilder av den ideella naturen skapats med hjälp av demokratiseringsprocessen som tryckkonsten medför, vidare till hur dagens digitala bilder formar det optimala utseendet, till att fråga om ett närmande och samexistens med naturen är möjlig genom att efterlikna den via nya tekniker. Allra finast uppstår detta sammanhang i de svartvita tidningsbilderna där det materiella minnet i fingrarnas beröring av pappret och lukten av trycksvärta framkallar bilder av något verkligt. Precis där uppstår återigen den där skörheten och magin. Kände jag lukten av trycksvärta eller var det bara minnet av den jag kände?

Bergen 2019-05-15 © Patrik Entian


 


 

 

 


© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée


© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée


© Toril Johannessen. Foto Galleri Entrée


Galleri Entrée och Trykkeriet, Bergen | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com