www.omkonst.se:
MED ORO FÖR KONSTKRITIKEN

Kommentar till Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius

Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
 
 

Det är en tråkig, gradvis utveckling åt det sämre som vi kan se vad gäller dagspressens kultursatsningar under en längre tid nu. Men frågan är om inte beskedet att konstkritiken i princip försvinner på torsdagar i Svenska Dagbladet, är spiken i kistan. Hur tänker sig Svenska Dagbladet egentligen att det ska gå att professionellt bevaka konstscenen utan att det finns en rimlig mängd uppdrag att utföra för frilanskritikerna knutna till tidningen?
    Numera är, med något undantag, alla kritiker frilansande och utelämnade till sina uppdragsgivares välvilja. Särskilt utsatt för en vikande recensionsverksamhet är de privata gallerierna som utför för konstlivet viktiga och främjande uppgifter genom att ta ansvar för den mängd konstnärer som ännu inte etablerat sig på de större institutionerna.

Dagens Nyheter har sedan länge prioriterat att recensera utställningar på större konsthallar och museer. I början av höst- och vårsäsongen avsätts ett uppslag för kritik av galleriernas öppningsutställningar, ofta med hjälp av kritiker från andra medier.
     Svenska Dagbladet har haft en något jämnare och bredare bevakning, men sannolikt blir det nu en åtstramning som gissningsvis drabbar de privatdrivna gallerierna värst. Hoppas att jag har fel. Svenska Dagbladets nya ordning, med en ensam redaktör som på torsdagar bevakar konstlivet utan att skriva konstkritik, skall utvärderas till årsskiftet.
     Att vårda kritikerns viktiga uppdrag oavsett konstform borde vara en av mediernas och dagspressens viktigaste uppgifter idag.

Stockholm 2019-09-18 Susanna Slöör

Läs Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius svara på tre frågor om framtida konstkritik i SvD>>

 

 

 


Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com