www.omkonst.se:
Berättelser i parallella världar
Idun Baltzersen, Andras ögon – Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 14/11–19/12 2020
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Pappersark, 205x123 cm, 2020 © Idun Baltzersen
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Distans, 250x290 cm, 2020 © Idun Baltzersen
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Det finns något behagligt undflyende i Idun Baltzersens stora träsnittsbilder; de sammanfogade händelserna ser ut att pågå i parallella världar, och inte nödvändigtvis i en strikt temporal ström. Där har vi collageformens kreativa fördelar, dess strukturella släktskap med drömmarnas irrationella berättarflöde.
     Och där har vi också skalans betydelse; på den aktuella utställningen mäter Baltzersens träsnittstryckta verk i flera fall mer än två till tre meter i höjd – stora nog att med ögonen vandra in i och försvinna. Storleken skapar en kraftfull dynamik som sprider sig och liksom ekar med dovt visuella bastoner mot den omgivande vitheten.

Redan på Baltzersens utställning på Konstakademien (2017), som en av de två första Bernadottestipendiaterna, visade hon sin kraftfulla potential. Här finns ett sökande där gesten inte förgrovas när formaten tilltar. Till viss del bidrar säkert träsnittsteknikens upplösande av formerna, dess sönderhackande av linjer och ytor till rasterlika mönster. Teknik och metod är naturligtvis ett medvetet konstnärligt val av Idun Baltzersen, en insikt om betydelsen av samspelet mellan material, struktur och förmedlad berättelse.

Installationsvy © Idun Baltzersen (Klicka på bilden för hög upplösning)

Ett kompletterande sidospår, eller åtminstone en delvis skild tillämpningsform, är de reliefbilder där Baltzersen kapat ut figurer och delformer ur träsnittsstockarna. Dessa har hon sedan fogat samman och bemålat i dova färgtoner. Vissa partier har dessutom fått en högblank lackstruktur. En blandform skapas, någonting mellan collage, relief och assemblage, dessutom med oregelbundna ytterbeskärningar av bildformaten. Det skulpturalt påtagliga kontrasterar och fulländar träsnittens tittskåpsliknande världar.
     I reliefen Perspektiv, som innehåller ett antal divergerande bildlager, tar den kvinnliga gestalten fysisk plats i gallerirummet. Figuren tar klivet ut ur sitt bildrum och ur sitt sammanhang, lämnande en hålighet likt ett minne av en annan, enbart skönjbar figur. Detta experiment med dubbelheten i material och berättandenivå är det som ger Idun Baltzersens bildvärld dess kraft, innebörd och mening.

Stockholm 2020-12-03 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Förstenad, 320x230 cm, 2020
© Idun Baltzersen


Perspektiv, 167x125 cm, 2020
© Idun Baltzersen

Foton: Galleri Magnus Karlsson

 


Galleri Magnus Karlsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com