www.omkonst.se:
Boknytt:
Ljusa nätter, mörka dagar

Boknytt: Jan Töve, Night Light – Eget förlag, 2020
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Night Light, 2020, 128 sidor, klotband 24 x 26 cm, ISBN 978-91-519-3805-9

Jan Töve beskriver fotografierna i sin nyutkomna bok Night Light som "betraktelser av slumrande småstäder under ljusa nätter och mörka dagar". Med hjälp av bokens dovt nedtonade bilder leds man nattetid varsamt runt bland mindre orter i västra Sverige. En resa som tycks ta formen av ett evigt sökande efter tystnad och en stilla konklusion av gradvist avstannande skeenden.

Töves fotografiska metod kan sägas vara ögonblicksbildens raka motsats: en tålamodskrävande väntan på det perfekta tillfället och ljuset – eller kanske snarare det perfekta mörkret. Bilderna är uteslutande svart-vita, något som förstärker den kompositionella precisionen, men tveklöst även själva uttrycket. Samtidigt ligger det något olycksbådande och förbryllande hotfullt över flertalet av bilderna, som om de vore skildringar av brottsplatser eller lokaliteter för obskyra riter.
     Associationerna vandrar direkt till Michelangelo Antonionis kultfilm Blow Up där nattliga fotoseanser från en park visar sig avslöja ett nyligen begånget mord. Nu handlar knappast Jan Töves fotografiska berättelser om brott eller ond bråd död. Men den förmedlade suggestionen är tydlig och klar: se här det tysta undret, tycks han vilja säga – en tystnad som ofta dånar i sin mäktigt fotografiska svärta.

22:46 © Jan Töve (Klicka på bilden för hög upplösning

De dova bilderna i Night Light ansluter sömlöst till en tradition med många kultförklarade föregångare. I de ofta stramt centrerade kompositionerna, med fokus på geometri och förenkling, kan tankarna löpa till svenske Gerry Johansson – en fotograf som också ofta skildrade mindre och relativt gudsförgätna orter och platser.
     Jan Töve ansluter till en form av mästargenre vad gäller stil, teknik och uttryck. Den utsökta graderingen av gråtoner och svärta är ett signum i sig. Men Töves foton har tveklöst också något eget över sig med en påtaglig vaksamheten inför detaljer. I 22:13, exempelvis, pockar den omkullvälta trehjulingen på uppmärksamhet, trots sin placering i bildens nedre högra hörn; den utgör bara en diminutiv detalj i det nattliga sceneriet, men en helt avgörande sådan. Ett annat exempel hittar man i den delvis skymda neonskylten i ett landskap dominerat av betongpelare. På skylten kan man läsa "..solutions".

Fotoboken Night Light är den visuellt mest konsekventa av de Jan Töve-böcker jag hittills tagit del av. Kanske är det den vältempererade gråskalan och djupa svärtan som för samman bilderna. Kanske är det avsaknaden av tidsrelaterad dramatik. Här finns en stillhet som inte är de frusna ögonblickens, inte de laddade sekundernas. Men vad som däremot återkommer i bild efter bild är en befriande serenitet stödd av de nattliga landskapets allra djupaste toner.

Stockholm 2020-03-24 © Leif Mattsson


 


 

 

 


23:34 © Jan Töve
(Klicka på bilden för hög upplösning

 


20:59 © Jan Töve
(Klicka på bilden för hög upplösning

 


22:13 © Jan Töve
(Klicka på bilden för hög upplösning


Jan Töves hemsida | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com