www.omkonst.se:
Formbara ögonblick

Luca Frei, Från Dag Till Dag – Malmö Konsthall, 6/6–30/8 2020
Text: Emelie Ånskog

skriv ut denna text

Installationsvy © Luca Frei. Foto: Helene Toresdotter (Klicka på bilden för hög upplösning)

Från Dag Till Dag är den hittills största separatutställningen med Luca Frei med verk från 2003 fram till idag. Flera av dem har aldrig tidigare visats i Sverige. Den schweiziske konstnären, vars konstnärskap tagit form i Malmö, är mångfasetterad och utforskande. Han har arbetat med utställningsdesign och interiörer för konstinstitutioner. Utställningen är inte kronologiskt baserad utan ses som ett konstnärligt arkiv där olika teman behandlas. Design, kulturhistoria, arkitektur, offentlig konst och hantverk. Det är inte enbart observationer och reflektioner utan han behandlar även nära familjehistoria.

Gravesano Album och Gravesano Studio 1 tillägnas hans morfar och en negativsamling som arv från hans far är grunden till verket Inheritance. Luca Frei ger bilderna liv när han fullföljer det som hans far påbörjade. I porträtt och bilder på olika föremål, i landskapets stämningar och omgivningar, finns en närvaro och en frånvaro. Det är ett verk som skildrar det fysiska arvet och det kollektiva minnet som vi bär med oss genom livet i dofter, blickar och rörelser.

Installationsvy © Luca Frei. Foto: Helene Toresdotter

Verken har en nära relation till varandra och Luca Frei bjuder in betraktaren att interagera. I verket Untitled kan de vita magnetbokstäverna användas för att skriva ord på väggen, i verket SE-205 80 kan man rita på golvet med träpinnar som är kopplade till varandra med kedjor och i The Sun 24 Hours kan man vända på stora timglas.
     Formerna i Circular arrangement for sitting, standing and dancing har hämtats från en ritmall för geometriska former, som används för att rita upp flödesscheman. Dessa former används i installationen med fjorton geometriska skulpturer i sittstorlek, i en serie mindre målningar och som former målade i stort format direkt på konsthallens väggar. Det är samma tema men olika tolkningar.

Utställningen känns noggrant genomtänkt med verk som kopplas till varandra på ett lekfullt sätt. Formerna återkommer i rummet för att binda samman verken och Luca Frei tar vara på rummets förutsättningar och den öppna utställningsytan. Här finns relationer mellan språk och form och en balans mellan verken, arkitekturen och uttrycken. Väggmålningarna blir till en bakgrund för andra verk och nya associationsbanor uppstår: modernistiska, formbara ögonblick.

Malmö 2020-07-01 © Emelie Ånskog


 


 

 

 


Everything was to be done. All the adventures are still there, 2003
© Luca Frei. Foto: Helene Toresdotter


Installationsvy © Luca Frei
Foto: Helene Toresdotter


Installationsvy © Luca Frei
Foto: Helene Toresdotter


Malmö Konsthall | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com