www.omkonst.se:
Skenlivets förgyllda rum

Bella Rune, Skendöd – Carl Eldhs Ateljémuseum, Bellevueparken, Stockholm, 14/5–27/9 2020

Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Installationsvy © Bella Rune (Klicka på bilden för hög upplösning)

I sitt annorlundaskap har Bella Runes strängade rumsliga figurer sakta men säkert byggt upp mitt intresse. Det är påfallande hur väl de interagerar med en intressant omgivning, det gäller särskilt i dialog med andra konstnärers verk. Förväntningarna är därför högt ställda inför utställningen i Carl Eldhs Ateljémuseum, som för åttonde sommaren skapar ett möte mellan Carl Eldhs skulpturer och verk av en samtida kvinnlig kollega.

Utställningens titel är Skendöd, men i analogi med glaset som är halvtomt likaväl som halvfullt, så skulle titeln och ingången även kunna vara ”skenliv”. För nog är det skenet av ett liv, Ett fruset skeende eller det levande ögonblicket som vanligen är skulptörens motiv? Jag har egentligen svårt att se hur en skendöd gestaltas, då förnimmelsen av döden inte kan åskådliggöras utan den aktuella erfarenheten.
     Carl Eldhs gipser och förlagor till mer beständigt gjutna figurer väsnas i ögonen och ”lever” i mötet med Bella Runes hängande strukturer, eller trollspön i skenlevnadens rum. Hennes vilja till perfektion och minutiös balans är imponerande. Den som inte arbetat med den intrikata arkitektur som hennes tredimensionella luftvävar kräver kan möjligen ana att minsta avsteg från den geometriska grammatiken får allt att skeva eller falla samman. I perfekt balans uppstår de som ett sken, såpbubblan i evighetsfast form.

Korsning, 2020 © Bella Rune (Klicka på bilden för hög upplösning)

Som delprojekt i utställningen har Bella Rune arbetat med titanens arm med sin tomhänt halvöppna hand. Det är gipsen till Carl Eldhs Strindbergmonument som fått tjäna som förlaga åt Bella Runes 3D-skannade arm. Den använder hon sedan som bricka i nya strukturer såväl trådburna som imaginära. Ett mindre rum innanför den större och mindre ateljén fylls med detta projekt. För att återkomma till tanken om skendöd eller skenliv, så skulle man kunna beskriva det imaginära rummet som Bella Rune arbetar med för ett modulerat sken eller en förtydligad eller förstärkt verklighet.

I trädgården utanför museet finns det möjlighet åtminstone för Iphone-användare att ladda ned appen Bella Runes portal och genom den ta del av den återstående delen av projektet med titanens arm. Tekniken liknar den som för ett par år sedan fick alla att snubbla runt på stan navigerande efter skenlivet i spelet Pokémon Go. En vänlig vakt lånade ut sin Iphone och jag fick en glimt av verket i trädgården, men teknikstrulet för andra mobilmärken förtog upplevelsen. Förhoppningsvis åtgärdas detta snarast. Perfektion är krävande att arbeta med och tillåter inget annat än perfektion. När den är på plats, som i merparten av utställningens verk, så sätts skenet i bruk och ger just den förgyllning och förtrollning av livet som konsten möjliggör.

Stockholm 2020-05-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Bella Rune


Petite Titan in Tension – Inferno, 2020
© Bella Rune


Fraktal, fraktur fragment, 2020
© Bella Rune


Carl Eldhs Ateljémuseum, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com