www.omkonst.se:
Mellan konst och liv

Hassan Sharif, I Am The Single Work Artist – Malmö Konsthall, 19/9 2020–10/1 2021

Text: Emelie Ånskog

skriv ut denna text

Slippers and Wire, 2009 © Hassan Sharif. Foto: Helene Toresdotter (Klicka på bilden för hög upplösning)

Hassan Sharif (1951-2016), som levde och verkade i Dubai, var en av Mellanösterns mest inflytelserika konstnärer under 1900-talet och en pionjär inom experimentell samtidskonst. På samlingsutställningen Odradek i Malmö Konsthall 2018, visades ett par verk av honom. I Am The Single Work Artist är den första stora retrospektiva utställningen i Europa och hans första separatutställning i Sverige.

Malmö Konsthall har fått ta emot en del kritik eftersom stiftelsen som förvaltar flera av Sharifs verk finansieras av Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, härskare i ett av Förenade Arabemiratens emirat. Staten har kritiserats för bristen på demokrati och brott mot mänskliga rättigheter och var tills nyligen involverad i kriget i Jemen med miljoner flyktingar som följd. Konstkuratorn är Hoor Al-Qasimi, sultanens dotter.
    Det är en balansgång. I konsthallens val av konstnärskap väger beslutet att låta det finnas en bredd i representerade konstnärer med olika bakgrund och olika uttryck tyngre. Det är Hassan Sharifs konstnärskap som står i fokus och lyfts fram.

Hassan Sharif fann intresset för konst genom bläddrandet i konstböcker och utvecklade utifrån det en egen konstnärsbana. Han var en skrivande och debatterande konstnär som önskade att konsten skulle finnas för den bredare allmänheten, inte enbart för en redan insatt och nischad konstkrets. I ett annat sätt att tänka och kommunicera kring konst, var Hassan Sharif radikal för sin tid och bröt mot konventioner. Han introducerade modern konst i Gulfregionen och skapade en ny förståelse för konst i arabvärlden.
     Han var en förgrundsgestalt och förebild, som menade att man inte behövde särskilda färdigheter eller någon särskilt stor talang för att ägna sig åt konstnärligt arbete. Konst skulle vara enkel att förstå och någonting som vem som helst skulle kunna ägna sig åt. I sin gärning försökte han inte imponera på någon eller mystifiera konsten eftersom det inte fanns några hemligheter i hans sätt att gå tillväga.

Playfulness No. 1, 2015 © Hassan Sharif. Foto: Helene Toresdotter
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Utställningen är en repetitiv retrospektion i en kronologisk rörelse med drygt 150 verk från hela hans konstnärsbana. Ordet repetitiv beskriver tillvägagångssättet, systematiken och sättet att strukturera. En rytm, ett mönster blir en konstnärlig rutin och konsten en del av det dagliga rörelsemönstret. Vardaglighet och dagligt liv materialiseras i användandet av vardagsobjekt som konstmaterial. Han väljer föremål som saknar värde och betydelse för andra: jute, kartong, rep och tyger, bundet, flätat, vävt och sytt.

Hassan Sharif var både konceptuell och hantverksdriven i sitt sätt att framställa sina verk. I valet att arbeta icke-kommersiellt och använda sig av massproducerade föremål ligger en inbäddad kritik mot konsumtionskultur. I den okomplicerade konsten med inslag av hantverk, blir funktionen en annan än den konventionella. Genom att föra samman olika objekt och kombinera dem på nya sätt, bryter han mot vedertagna föreställningar, omvärderar och skapar andra perspektiv. Det ointressanta blir intressant, objekten får ett konstnärligt värde och fylls med en ny betydelse. De betraktas utifrån en konstnärlig ambition, idéer förverkligas och gränser mellan konst och liv suddas ut. Skaparlusten är färgstark och konsten en ständigt pågående process.

Malmö 2020-10-07 © Emelie Ånskog


 


 

 

 


Dictionary, 1981
© Hassan Sharif. Foto: Helene Toresdotter

 


Colors, 2016 © Hassan Sharif
Foto: Helene Toresdotter

 


Press Conference, 2009 © Hassan Sharif
Foto: Helene Toresdotter


Malmö Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com