www.omkonst.se:
Huden som spegel
Anders Krisár, Camera Obscura och Mandi Gavois, Irrbloss – Galleri Thomas Wallner, Simris, 12/6–18/7 2021
Text: Kristina Maria Mezei

skriv ut denna text
Utställningsvy © Anders Krisár
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Camera Obscura © Anders Krisár
En av fyra boxar där vaxet har smälts och blottat en bronsmask
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Anders Krisár har länge arbetat med kroppen som tema: i fotografi och skulpturala objekt, i installationer med skiftande material. Inför hans produktion har det varit lätt att föreställa sig medlemmarna i en familj: barn, syskon, föräldrar och ett jag. Samhörighet och avgränsning mellan kropparna där huden framställs som både skydd och synkroniserande membran mot omvärlden. Nakenheten var inte skrämmande, bildligt kunde huden skalas av kroppen för att hängas som en silikonavgjutning på en vägg som konstnärligt objekt.

Huden som en spegel mot omvärlden återkommer hos Galleri Thomas Wallner i Simris i den nu aktuella utställningens stora fotografier. Kroppen synas och fragmentiseras, och spegeln inverterar bröstkorgen. Jag finner mig ansikte mot ansikte inför denna kropp, bröstvårtorna och den ovarsamt avklippta naveln stirrar på mig. De är kroppsdelar som trots den asketiska framtoningen erinrar om relationen mellan mor och son.

Förlusten och minnet av en svunnen samhörighet går som en röd tråd i Krisárs verk. Utställningen domineras av fyra boxar, var och en täckt av en oval glasyta och av vax som smälter och stelnar med jämna mellanrum. När vaxet flyter ut, droppar och skvätter, uppenbaras en kvinnas dödsmask: konstnärens framlidna mor. Därefter stelnar vaxet och täcker den spöklika synen som likt en hägring uppenbarar sig ur minnets fatabur.
     Det är en dyrbar men smärtsam traumatisk minnesbild som återkallas, denna gång dock inte i guld utan i brons. Med mod och uthållighet tvingar konstnären sig själv att se döden och förgängligheten i ögonen. Utställningen blir ett memento mori även för oss besökare i den årstid då naturen utanför galleriet är sommarvackrast.

Rich parents of poor children © Mandi Gavois

Det är ett budskap som lyfts även av medutställaren Mandi Gavois som redan i en tidigare utställning backade upp Anders Krisárs sorgsna verk. I sina fotografier tar han upp teman kring klimatet, missriktade jordbruksmetoder och insekters betydelse för vår överlevnad på jorden. Bakom en estetisk genomarbetad yta vibrerar oron och obehaget även här.

Simris 2021-06-24 © Kristina Maria Mezei


 


 

 

 


Camera Obscura 4 © Anders Krisár


Camera Obscura © Anders Krisár


Matter mind © Mandi Gavois


Galleri Thomas Wallner, Simris | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com