www.omkonst.se:
Avsteget som befriar
Anna Nordenskiöld, Målningarna – Arsenalsgatan 3, Stockholm, 14/1–27/2 2021
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Det blå, 2017 © Anna Nordenskiöld
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Det vita, 2017 © Anna Nordenskiöld
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Det finns en viss sorts måleri som det är svårt att skapa sig en rättvisande föreställning om enbart genom digitala medier. I någon mån gäller det väl all konst – möjligen förutom video- och fotokonst som redan förmedlas via digitala codecs. Men med den taktilitet och strukturnivå som Anna Nordenskiölds konstruktiva bilder har är de tydliga exempel på verk som absolut bör upplevas i verkligheten. Här finns spår och rester, överlagringar och ärrbildningar, omtag och förskjutningar – ett detaljarbete som har svårt att "gå igenom rutan", för att uttrycka sig med tv-slang.

På galleriets lite varmtonade väggar tillåts även vitheten i Anna Nordenskiölds målningar komma till sin rätt, något som kanske tydligast märks i den svagt asymmetriska kompositionen Det vita. Som ett fönster mot ett tänkt landskap genererar verket något av en trompe l'oeil-effekt när det öppnar sig mot tomheten. Intrycket återkommer också i flera av de andra målningarna; den spröjsliknande uppdelningen av ytorna bidrar till den förmedlade känslan av fönster ut ur rummens slutenhet.

Serien Att se igenom, 2020 © Anna Nordenskiöld

Den tradition som ofta lite oprecist beskrivs som "konstruktiv" har en märklig förmåga att återkommande skapa fascination och intresse. Det går inte längre att tids- eller generationsbestämma varken utövare eller verk. I Anna Nordenskiölds fall närmar hon sig det konstruktiva utan alltför strikta förhållningsorder. Hon vänder och vrider, snedställer och raserar; rutmönstren blir till ett slags klädstreck att hänga volymer på och avdela färgformerna med. Dessutom har linjerna ett handmålat vibrato som ligger långt från Barnet Newmans "The Zip". Exaktheten finns där ändå, utan hjälp av maskeringsband eller schabloner.
    I målningen Det blå förenar Nordenskiöld den strikta konstruktionen med en upplöst rumslighet. Den vagt eteriska föremålsbeskrivningen i bildens undre del bidrar till nya rumsbildningar, nya associationer, nya konstellationer. Det är där, i brytningen mellan det förväntade och avsteget därifrån, som Anna Nordenskiölds målningar blir som allra mest öppna för betraktarens tolkande ingångar.

Stockholm 2021-02-08 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Det gula, 2017 © Anna Nordenskiöld


Källan IV, 2020 © Anna Nordenskiöld


Arsenalsgatan 3, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com