www.omkonst.se:
Helheten i detaljen
Edit Sihlberg, I gränslandet – Galleri Mejan, Stockholm, 1/10–10/10 2021
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Sekvens, 100x140 cm © Edit Sihlberg
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Kråka, 20x15 cm © Edit Sihlberg
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Att fästa ögonen vid tingen skapar ett samband, en omedelbar medvetenhet om livskänslan. Denna förhöjning faller utanför erfarenheten, den förutfattade eller det aldrig ens uppfattade sammanhanget – den har egenskapen av ett förlängt nu. Alla målare som studerar tingen direkt är ett slags lustbrukande fenomenloger. De bygger en poetisk verklighet utifrån själva akten att se, momentant med öga och hand.

Det är en fröjd att se hur Edit Sihlberg med största allvar tar sig an den uppgiften. Det är en tröst att detta urgamla vis, att fånga intrycken att dela med andra, fortsätter att attrahera nya generationer av konstnärer. Edit Sihlberg vänder och vrider på sina upptäckter, sökandet i de mindre formaten blåses upp och speglas i de större. Detaljer förstoras lätt förvrängda genom glasföremålen hon ställt samman i ateljén. Detaljen tar huvudrollen i hennes måleriska spel och bildar helheten. Pars pro toto* som retorisk figur fungerar väl i måleriet. Detta synsätt kan alltid radikaliseras och förfinas, men det kräver målarens livslånga koncentration och hårt arbete. Det ska bli intressant att se hur Edit Sihlberg, som går sista året på Kungl. Konsthögskolan, fortsatt utvecklar detta arv.    

Stockholm 2021-10-05 © Susanna Slöör

*Delen gäller för helheten


 


 

 

 


© Edit Sihlberg


Galleri Mejan/KKH, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com