www.omkonst.se:
Förvandlingens klang och karaktär
Petra Lindholm, Stream – Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 23/4–28/5 2022
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Aether, 2022, 240 x 580 cm, tyg, lim, pigment på pannå © Petra Lindholm (Klicka på bilden för hög upplösning)

Redan vid entrén lockas besökaren in av suggestiva men ändå relativt diskreta klanger, vilka strömmar ut från nästa rum. Filmen Transmissions, som ljudet kommer ifrån och som visas på en klassisk analog-tv, följer knappast logikens dramaturgi. Det handlar snarare om drömliknande efterbildsfenomen, likt de som uppstår när man sluter ögonen efter att ha bländats av solen. Det ständigt skiftande, abstrakta mönsterflödet löper fram med några få realistiska igenkänningsdetaljer, och oftast med cirkeln som samlande form.
      De inspelade klangerna kommer från stämgafflar med olika tonhöjder vilka skapar interfererande ljudbilder och gradvisa tonförskjutningar. Det kan påminna om de repetitiva ljudstrukturer som länge intresserat minimalistiska kompositörer. Men i Petra Lindholms fall handlar det inte om musik i egentlig mening utan om ett sökande efter ljudmönster och klanger som kan interagera med filmens abstrakta ljus- och formspel.

Gravity, 2022, 41 x 60,5 cm, tyg, lim, pigment på pannå © Petra Lindholm

Utställningen i övrigt, med ett femtontal bilder i textil applikationsteknik, ansluter delvis till filmens tema. Men här är det ett mer lättigenkännligt formspråk som Petra Lindholm gör bruk av. Det generiska landskapet med sin lugnande horisont återkommer i samtliga fall. Det skapar en utställningsteknisk renhet, men är också en utmaning genom sin repetitiva karaktär. Cirkeln som solform, kikaröga eller ljuskägla gör dock sitt till för att skapa variation i den visuella helheten.
      Den textila tekniken som Petra Lindholm använder sig av är relativt ovanlig. Det handlar alltså inte om måleri i egentlig bemärkelse. Här har istället skikt på skikt av tunna tygmembran limmats som överlagrade färgmattor ovanpå varandra. Den transparens och det mjukt subtila uttrycket kan på håll påminna om traditionellt akvarellmåleri. Men vid närmare betraktande blir bilderna ännu fräckare med sina ärriga ytor och råa textur. De ansluter också på detta intima avstånd på ett naturligt sätt till den abstrakta form- och mönstervärld som så suggestivt växer fram i filmen Transmissions.

Stockholm 2022-04-26 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Transmissions, 2022, video och ljud
© Petra Lindholm


The Ray, 2022, 121 x 98 cm, tyg, lim, pigment på pannå © Petra Lindholm
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Transmissions, 2022, video och ljud
© Petra Lindholm


Galleri Magnus Karlsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com