www.omkonst.se:
Tankens förbindelse med det levande
Camilla Lothigius, Round Up – Galleri Kronan, Norrköping, 19/3–3/4 2022
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
Vertigo © Camilla Lothigius
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Sad, sad story och Into the blue © Camilla Lothigius
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Camilla Lothigius (f. 1957) rör sig i ett nonfigurativt landskap med färgen och de geometriska grundformerna som återkommande beståndsdelar. Kanske gäller det i synnerhet cirkeln som det antyds i den aktuella utställningstiteln Round Up. Den mångbottnade titeln ger också kopplingar till klimatfrågor, kretslopp och miljöförstöring genom en språklig likhet med namnet på ett giftigt bekämpningsmedel.
     Utställningens tjugofem verk består av målningar och skulpturer i gips från de senaste två åren. Det nya här är kanske främst de minimalistiskt hållna skulpturerna. I kritvit avskalad form positionerar de sig som en tankens förbindelse mellan det organiskt levande och det avstannade eller bara som en korrelation mellan färg och ickefärg, en kontrast som skapar växelverkan mellan skulptur och måleri.

Det svarta stråket 1-3 © Camilla Lothigius

Om cirkeln och den cirkulära rörelsen till viss del står i fokus visualiseras den här på flera sätt. I några variationer av den solida skulpturen Spinn finns i själva formen ett potentiellt roterande med en tung och nästan mekanisk efterkänsla. Serien Tellus är mera kinetisk där koncentriska sprayfärgade ringar med simultankontrast aktiverar perceptionen. Efter en stunds avläsning verkar de runda skivorna snurra eller snarare pulsera mot den vita väggen. I den stora målningen Vertigo löper i stället ett spiralformat färgbygge inåt och nedåt – eller rör det sig åt motsatt håll? Utåt? Blicken vandrar och tankarna går till K G Nilson och hans gestaltningar av tid där ögat tvingas till tålmodig genomsökning av bildrummets komposition, där färgkombinationerna ständigt verkar förändras.

Camilla Lothigius står den konkreta konsten nära men låter i den här utställningen också ett betydelseinnehåll få ta plats. Klimat- och miljöfrågan som redan nämnts, accentueras i verket Sad, sad story där en omplåstrad och gipsad trädgren stelt inväntar nästa fas medan skulpturen Into the blue stiger till väders på väggen ovanför.
     Det blir nästan som ett eget språk när Lothigius använder sina gestaltningar i olika kombinationer. Allt verkar hänga samman utan vare sig kronologi eller inbördes ordning men i en ytterst välkomponerad helhet.

Norrköping 2022-03-23 © Lotta Ekfeldt


 


 

 

 


Spinn © Camilla Lothigius


Tellus 1-2 © Camilla Lothigius


Spinn © Camilla Lothigius

 

 


Galleri Kronan, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com