www.omkonst.se:
Idrott i drömmarnas värld
Medley, Nyförvärv till Tore A Jonassons samling – Konsthall 16, Stockholm, 20/5–18/9 2022
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Drivfiskare, 2016-20 © Truls Melin
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Tre pojkar, 2009 © Rita Lundqvist
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Under sommaren visas verk av nio konstnärer att addera till Tore A Jonassons idrottsrelaterade konstsamling. Den överbryggande titeln är Medley. Presentationen anknyter till och kompletterar den första utställningen Idrottsminnen som Konsthall 16 inledde sin verksamhet med 2019. Däremellan har konsthallen också hunnit presentera flera separatutställningar. Bland nyförvärven på den aktuella utställningen finns några med otvetydig koppling till idrott, och andra som har en mer antydd, idrottslig tematik.

Att låta tankarna vandra till barndomsdrömmarnas värld ges möjlighet till inför Truls Melins "votivskepp" Drivfiskare – ett av utställningens absoluta centralverk. Truls Melin, som sorgligt nog gick bort under 2022, lyckas här förmedla fascinationen över den ålderdomliga farkosten, själva seglatsen och sagoresans hägrande mål.

Badarna, 1978 © Berit Lindfeldt

Bland de verk som direkt illustrerar kroppslig aktivitet finns Berit Lindfeldts Badarna. Det är också det äldsta verket bland nyförvärven. Det är vad man skulle kunna kalla ett processbeskrivande objekt utan tydlig slutpunkt. Mot bakgrund av de verk vi senare sett av Lindfeldt är det ett historiskt intressant objekt.
     Även Catti Brandelius video, samt gymnastikdräkter i tre olika storlekar, ansluter sömlöst till temat. I Brandelius video sätts fokus på idrottslig prestationsångest och de outplånliga krackelyrer som skapas i självbildens spegel. Elitakrobaten är titeln på detta sorglustiga minidrama.

Elitakrobaten, 2017 © Catti Brandelius

Mette Björnberg tar oss aningen längre in i de idrottsliga prestationernas domäner med sitt objekt i form av en stramt veckad (tennis-?)kjol med titeln Flying Beauty. Det är ett enigmatiskt, symbolladdat objekt med underliggande humor – som ofta hos Mette Björnberg.
      I Bianca Maria Barmens lågmälda reliefer av flickor med gymnastikbollar återkommer minnet av gymnastikhallarnas iskalla furugolv som blixtrande reminiscenser. Stillheten i flickornas poser skapar dock sinnesro och rum för kontemplation.
     Utställningens tema återkommer i Julia Peirones två studiofotografier av gymnastikklädda flickor. Särskilt i bilden Norma utstrålas en viss obekvämlighetskänsla, som efter ett fall eller vid molande smärta – ett lidande som säkert många skulle kunna förknippa med tyngande idrottsprestationer.

Flying Beauty, 2019 © Mette Björnberg

Maurits Ylitalos förmiddagssoliga skildring av en badbrygga eller ett hopptorn har antydda retrodrag i Dick Bengtssons anda, men utan de överlagrade bibetydelserna. Ylitalos målning framstår som en glittrande ögonblicksbild med sommarsolen stekande mot det djupblåa vattnet.
      I Anna Bjergers beskrivning av en golfsejour är det gräsmattans mjuka grönska som ges huvudsakligt fokus. Den spänt koncentrerade golfaren framstår snarast som en statist mot markens vackert komplementära färger i grönt och rött. En hyllning till den underbara naturen snarare än golfandet i sig, kan man tänka.

I en samtid när konstnärerna mer sällan inkorporerar idrott och sport i sina verk är det intressant att se hur Konsthall 16 lyckas tänja på temat. Att mer se till den konstnärliga verkshöjden än det tematiskt anpassade är ett klokt val för framtida inköp.
     Införlivandet till samlingen av Rita Lundqvists sublima målning, föreställande tre pojkar asymmetriskt utplacerade mot en perpektivupplöst fond, blir då en lyckosam väg att ta det sportsliga temat vidare in på en samtida konstscen.

Stockholm2022-06-14 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Mörkrets hjärta, 2021 © Maurits Ylitao

 

 


Norma, 2014 © Julia Peirone

 

 


Flicka med bollar, 2019
© Bianca Maria Barmen

 

 


Golf, 2021 © Anna Bjerger

 


Deltagande konstnärer:
Bianca Maria Barmen, Anna Bjerger, Mette Björnberg, Catti Brandelius, Berit Lindfeldt, Rita Lundqvist, Truls Melin, Julia Peirone, Maurits Ylitalo


Konsthall 16, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com