www.omkonst.se:
ETT FRUKTBART MÖTE
Edit Sihlberg möter Hilding Linnqvist – Galleri Hedenius, Stockholm, 28/9–21/10 2023
Text: Sebastian Johans
skriv ut denna text
Utställningsvy © Edit Sihlberg (klicka på bild för hög upplösning

Stiftelser och vänföreningar som förvaltar enskilda konstnärers arkiv och kvarlåtenskap har en rätt knepig sits. Att bevara, konservera och katalogisera är förstås viktiga uppgifter. Och bortsett från de monetära kostnaderna relativt enkla att utföra. Men andemeningen för en stiftelse av det här slaget är förstås att låta det aktuella konstnärskapet leva vidare och på olika sätt förbli aktuellt och relevant. Det är svårare. Konstvärlden glömmer väldigt snabbt. Det finns också en väsentlig skillnad mellan att vara ihågkommen och då och då fyra av en rekordförsäljning på ett auktionshus eller en museal retning i form av en stor retrospektiv utställning, och att befinna sig i verklig kontakt med de skapande leden.
      Ett sätt att låta ett förvaltat konstnärskap förbli, åtminstone i någon mening, relevant är att dela ut ett stipendium i konstnärens namn. Den lyckliga mottagaren får behövlig arbetsro och blir, eller bör i alla fall känna sig någorlunda, förpliktigad att reflektera över stipendiets ursprung. Det kan möjligen ge effekt.

Trädgård, 135 x 171 cm © Edit Sihlberg (klicka på bild för hög upplösning

Med Hilding Linnqvists stipendium har Stiftelsen Hilding Linnqvists konst förbättrat det ovanstående receptet. Förutom den tilldelade arbetsron i form av 200 000 kronor innebär stipendiet tillgång till Hilding Linnqvists arkiv under ett år. Man har med andra ord skapat ett reellt incitament för en verklig dialog mellan Linnqvists konst och ett aktivt konstnärskap. Att döma av den första stipendiemottagaren Edit Sihlbergs utställning på Galleri Hedenius har det också blivit ett intimt och mycket fruktbart möte.
       Sihlberg har förstås sedan tidigare en hel del gemensamt med Hilding Linnqvist. Den bubblande men ganska mjuka färgbehandlingen och en förmåga att ladda även uppsluppna motiv med en melankolisk eller hemlighetsfull känsla. Och kanske i synnerhet ett slags smittsam målerisk glädje som gör att verk efter verk flyter ihop i en enda lång serie alldeles oberoende av om det är meningen eller inte.

Yta och botten, 12,5 x 7 cm
© Edit Sihlberg

Kopparkärl, 83 x 80 cm
© Edit Sihlberg

De gemensamma dragen blir än mer tydliga då Sihlberg direkt samplar in element från Linnqvist i sina arbeten. Den enkla svartvita teckningen "Trädgårdsmästaren" från Linnqvists arkiv har till exempel helt konfliktlöst flyttat in i Sihlbergs stora färgrika olja Trädgård. Det är nästan rörande att se Linnqvist traderas så aktivt, och framför allt tydliggörs ett arv som han lämnat efter sig inte bara till Sihlberg, utan i de senaste två decenniernas svenska föreställande men vagt abstraherade måleri.
      Edit Sihlberg rör sig liksom Linnqvist ledigt mellan olika typer av motiv. Stadsbilder, enkla stilleben med växter och diverse interiördetaljer. I den fina katalogen, utgiven av Arvinius + Orfeus, blir dialogen mellan konstnärerna ännu tydligare. Det känns fint att tjuvlyssna på Sihlberg och Linnqvists glada samtal och jag stiger ut från utställningen med sänkta axlar.

Stockholm 2023-10-12 © Sebastian Johans

Sebastian Johans är fristående skribent som bland annat skriver för Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet och Uppsala Nya Tidning.


 


 

 

 


Begonia, 25,5 x 19 cm © Edit Sihlberg


Teckning © Hilding Linnqvist


Violer, 60 x 61 cm © Edit Sihlberg


Edit Sihlberg möter Hilding Linnqvist
Arvinius + Orfeus Publishing, 2023
ISBN 978-91-89270-71-8


Galleri Hedenius, Stockholm | Stiftelsen Hilding Linnqvists konst | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com