www.omkonst.se:
CY TWOMBLY I NEW YORK
TWOMBLY TÄNJDE KONSTENS GRÄNSER
Cy Twombly, – Gagosian Gallery, 980 Madison Avenue New York, 20/1–4/3 2023
Text: Mattias Lundblad
skriv ut denna text
Cy Twombly, installation view, 2023
Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Cy Twombly, installation view, 2023
Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Cy Twombly (1928–2011) har varit i ropet en hel del på senare år. Gagosian Gallery, som har många av hans verk i sin ägo visar honom frekvent. För tillfället är det måleri, skulptur och verk på papper från hans sista decennium i livet som visas på uptowngalleriet i New York. Det sammanfaller i tid med utställningen Making Past Present, där verk från det långa konstnärskapet visas tillsammans med antika grekiska, romerska och egyptiska föremål på Museum of Fine Art i Boston, efter att under förra året ha visats på Getty Museum i Los Angeles.

Cy Twombly, installation view, 2023. Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian (Klicka på bilden för hög upplösning)

Cy Twombly suddade ut och tänjde måleriets, teckningens och skulpturens gränser en del, på ett sätt som låg väl i linje med hans samtid. Det som framförallt särskiljer honom är den intellektuella bakgrund konstnärskapet bygger på. Det envisa uppehållandet kring antikens mytologiska tankegods i kombination med det abstrakt-expressionistiska arbetssättet bidrar till hans speciella plats i konsthistorien.
      Detta färgade till synes också hans livsval. I en tid då den vanliga vägen var att söka sig från Europa till USA och den nya, urbant centrerade abstrakta expressionismen, gjorde Twombly tvärtom och lämnade New York för Rom med antiken inpå knuten. Kopplingen till antiken genomsyrar hela konstnärskapet och återfinns tydligt även i verken hos Gagosian. De flesta av dem refererar till gudomligheter, ibland uttryckt i klotterartad text. I skulpturen har olika föremål förts samman under vitmålade gipsytor och brons pekande mot antikens arkitektur.

Cy Twombly, installation view, 2023. Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian (Klicka på bilden för hög upplösning)

Twombly var i ständig rörelse, och förutom resor åt olika håll i världen, delade han sin tid mellan Lexington i Virginia och Gaeta i Italien vid denna sista tid i livet. Han återgick till att måla i stora format. I utställningen ingår en serie om sex målningar i vitt och grönt, som tidigare visats endast en gång, i Metropolitans utställning Unfinished, Thoughts Made Visible år 2016.
       Inte alla av Twomblys verk är särskilt lätta att ta till sig. Det kräver sin ansträngning att i några av verken på papper se bortom ytan av vaxkritstreck där man vagt kan uttyda några ord och namn. Den högtidlighet och det högtidliga allvar som råder i rummet kan upplevas lite märkligt som kontrast till detta. Målningarna drabbar en däremot mer direkt.
      Cy Twomblys konstnärskap var i hög grad är influerat av litteratur och kollektivt minne, och det som fascinerar mest är sättet dessa influenser omsätts i verken. Stora mängder text har tagits in och förvandlats till rent emotionella uttryck av passion och längtan, direkt överförda till duken. Twombly rör sig här å ena sidan på den hetare delen av färgskalan, i tjocka, färglager och explosiva, repetitiva rörelser, å andra sidan i det blågröna.
      Utställningen hos Gagosian är smakfullt sparsam. De starkt mättade gigantiska verken balanseras mot målningar nära gråskalan och de relativt småskaliga vitmålade skulpturerna.

New York 2023-02-15 © Mattias Lundblad


 


 

 

 


Cy Twombly, installation view, 2023
Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian


Cy Twombly. Untitled, 2003
Acrylic on paperboard, 39.3 x 31.2 cm
© Cy Twombly Foundation
Photo: Jeff McLane
Courtesy Gagosian


Cy Twombly. Untitled (Contemplation of the Chrysanthemum), 1984–2002
Acrylic, wax crayon, pen, and pencil on handmade paper, in unbound handmade book, 20 pages
Each page (approximately): 57.5 cm x 38.2 cm
© Cy Twombly Foundation
Photo: Jeff McLane
Courtesy Gagosian


Cy Twombly, installation view, 2023
Artworks © Cy Twombly Foundation
Photo: Rob McKeever. Courtesy Gagosian


Gagosian Gallery, New York | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com