www.omkonst.com anmäler:
En färgernas svärdskonst
Bo Swenson på Konstakademien, Galleri öst 11/10 – 9/11, 2003
Text: Susanna Slöör

Ett stickande rosa morgonljus retas med den fuktbemängda slumrande grönskan. Bruna stammar och knotiga grenar kastar skuggor av ackompanjerande stillastående rörelser. Ljus bryts mot mörker och färg mot färg. Bo Swensons bildvärld är påfallande rytmisk.


"Parkbild" 110 X 87 cm, 2002 © Bo Swenson

Hos Bo Swenson finns en renodling av uttrycket som påminner om en beskrivning av gamla japanska mästares tillvägagångssätt. Först går man ut i skogen och söker upp en plats under ett träd. Väl där sätter man sig ned och andas. Efter tre dagar går man hem till ateljén och utför sin tuschmålning i en enda svepande rörelse. Under tiden har trädens trädaktighet, skuggspelen och luftens syrerika fuktighet mättat konstnärens öga och transponerats till ett inre musikaliskt stycke. Detta verk spelas sedan för första och enda gången upp på duken.
En haiku-dikt kännetecknas av sin mångbottnade ordknapphet och regelverket föreskriver att en årstid gärna bör nämnas i verket. Konstnärens titlar vittnar om inspiration från detta håll.

Men det är inte några stillsamt vegetativa tolkningar som Bo Swenson bjuder oss på. Istället har tonen i vissa fall skärpts och volymen skruvats upp till en nästintill öververklig nivå. Ett solo av klingande metalliska toner i ärggrönt och ilsket signalrött förstärker vassruggens rörelse och skapar ny musik. Den lyckade måleriska improvisationen kräver stundtals att utövaren mycket medvetet förenklar och ritualiserar sitt handlag. De viktiga valen måste till viss del göras i förväg. Njutningen finns att söka i det hårfina spel som får enkelheten att sjunga under hotet att bli stum. Varken mer eller mindre läggs till. Bo Swenson låter gärna ett par hetsigt kontrasterande färger utmana varandra på en rytmisk och suggestiv duell. En färgernas svärdskonst utspelas för våra ögon. Färgerna sekonderas under häftigt bifall av kalligrafiskt utförda penseldrag. Påminnande om den japanska traditionens förfinade överlevnadsdramer som förhöjdes till konst.

Stockholm 2003-10-13 © Susanna Slöör


Kort om Bo Swenson: Född 1932 i Stockholm. Konsthögskolan 1958-1963. Debuterade på Galerie Blanche, Stockholm 1963. Har under 1990-talet ställt ut på Galleri Argo i Stockholm samt Galleri Bergman, i Karlstad, Göteborg, Helsingborg och Stockholm.

Länk till Konstakademien

Tillbaka till startsidan för omkonst