www.omkonst.com anmäler:
Lita på färgen som språk
Gittan Jönsson på Galleri Ahlner 11/1 – 2/2 2003
Text: Leif Mattsson

I ett antal målningar visar Gittan Jönsson att målerisk kommunikation fortfarande är möjlig. Välstämda färgackord samsas med graffitiliknande tecken till en lek med både konsthistorien och sitt eget konstnärskap.


"Global polska" © Gittan Jönsson

Gittan Jönsson arbetar i en ikonografisk tradition där stiliserade vardagsting som dammsugare, elsladdar och stegar, får ge plats åt telefonklotter och trasmattor. Det är få förunnat att kunna kombinera denna bildvärld av detroniserade symboler med en så lysande färgbehandling. Förklaringen till att Jönsson lyckas så väl tror jag ligger i hennes tilltro både till färgens inneboende kraft och till det konstnärliga samtalet via ett enkelt symbolspråk. Hon värjer heller inte för de färgackord som många skulle anse omöjliga. Bilderna talar till oss med sina välstämda färger, men utan att avkräva oss någon åsikt. De har en självständig attityd, som om de fullständigt struntar i vad vi tycker.

Trots de stora formaten infinner sig inte heller någon ”grabbighet”, som vi sett så många gånger på gallerierna under 1980-talets ”storformatsepok”. Man kan med fördel stå med näsan tryckt mot dukarna och långsamt försöka dechiffrera de olika inslagen av ”klotter” och noteringar som målats in i duken, ibland med ett uppenbart syfte att förmedla något och ibland ur rent konstnärligt hänseende. Ornament och mönster samsas med halvt oläsliga noteringar, som om bilderna vore gigantiska post-it-lappar, där automatiskt klotter delvis döljer viktiga anteckningar.

Ett intressant inslag i Gittan Jönssons bilder är avsaknaden av hierarki. Ingen form tillåts dominera bilden med sin vikt eller betydelse. I flera fall är det i stället i de små obetydliga textfragmenten som bilden öppnar sig, som när man i målningen ”Global polska” hittar texten ”möte” bland alla sladdar, stegar, labyrinter och dekorlinjer. Små, nästan osynliga noteringar visar sig vara bildens viktigaste nycklar. Det blir till ett öppet måleri med poetiska övertoner men befriande programlöst.

Stockholm 2003-01-18 © Leif Mattsson


Kort om Gittan Jönsson: Född i Helsingborg 1948. Boende och verksam i Skåne. Utställningar i urval: Galleri Händer, Stockholm och Malmö 1978, 1983, 1985, 1986, Ålands Museum Finland 1992, Gallery Ann Westin Stockholm 1992, Galleri Grå, Stockholm 1995, 1999, Karlshamns Konsthall 1995, Galleri Wallner, Malmö 1997, Landskrona Konsthall 2000, Galleri Ahlner Stockholm 1998, 2001, 2003.

Tillbaka till startsidan för omkonst