www.omkonst.com anmäler:
I linjernas tecken
Britt Ignell och Sabine Weise, Galleri Svenska Bilder 4/9 – 23/9, 2003
Text: Leif Mattsson

Två olika konstnärliga temperament konfronteras och berikar varandra när Britt Ignells organiska objekt möter Sabine Weises rytmiska kritmålningar på Galleri Svenska Bilder.


"Jaget och det undermedvetna" 100 x 40 x 50 cm © Britt Ignell

Britt Ignells skulpturala objekt hämtar sitt formspråk från en organisk, växande värld, där objektens inre livsformer beskriver deras yttre skepnad. I flera fall återkommer den skyddande kokongen i former liknande getingbon eller termitstackar. Andra objekt tycks vara i ständig förvandling likt krypande larver, som nästan omärkligt förflyttat sig uppför galleriets väggar. Kombinationen av dessa olika former skapar ett ofta häpnadsväckande resultat, som i ”Jaget och det omedvetna”, där två spiror växer ut ur ett litet prydnadsbord som dekorerats med en spetsduk. Skulpturen får ett närmast surrealistiskt drag under det att titeln skapar en humoristisk underton. Andra objekt är slutna och stränga i sin uppbyggnad och samtalar endast motvilligt med sin omgivning. I sin förenkling och renhet är de sig själva nog, som sovande barn. Ignell är mycket noggrann i sin behandling av objektens texturer. Oftast bär de spår av linjer eller ”årsringar” och deras färg är också mycket varierande. Somliga är organiskt gröna som växter, andra gulvita som elfenben. Med en minutiös bearbetning av deras slutliga form och deras ”hud” skapar hon en kraftfull spänning i dessa objekt som verkar besitta en osynlig inre livskraft.


"2030 MDF - 03-3" Vaxkrita på MDF-board © Sabine Weise

Sabine Weise använder sig också av linjens kreativa möjligheter, men här är den formuppbyggande och inte texturbeskrivande. I hennes målningar gjorda med vaxkritor på MDF-board, löper linjerna över ytan i ett rytmiskt, komplext mönster. Hon beskriver en närmast tredimensionell värld genom att variera kraften och färgen i strecken och på så sätt skapa perspektiv i bilderna. De många ändringarna och förskjutningar av valörerna bidrar också till bildernas rika färgspel och känslan av en pågående kreativ process. Trots att inga förlagor finns associerar man gärna till byggnadsställningar eller huskroppar, alla i en ständig rörelse framför eller bakom varandra. Sabine Weise arbetar mycket långsamt och låter varje nytt streck ta tid i sin tillblivelse, så att hon helt kan kontrollera dess utbredning, vibrato och intensitet. Närmast som en musiker använder hon sig av strecken som ”strängar” och skapar ett antal olika övertoner genom deras sammansatta färgackord. Men trots att det är en njutning att följa linjernas spel i kritmålningarna är det ändå känslan av rumslighet och transparens som ger bilderna deras mest egenartade och intressanta uttryck.

Stockholm 2003-09-07 © Leif Mattsson


Kort om Britt Ignell: Född 1957 i Göteborg. Bor och arbetar i Bottna, Bohuslän. Utställningar i urval: Galleri 54, Göteborg 1988, 95, 2003 - Galleri du Nord, Borås 1991, 96 - Galleri Thomassen, Göteborg 1999, 2003 - Galleri Svenska Bilder, Stockholm 1990, 1998, 2003

Kort om Sabine Weise: Född 1968 i Leipzig. Verksam i Lepzig. Utställningar i urval: Galerie Beck & Eggeling, Leipzig 1999 - Galleri Svenska Bilder, Stockholm (samlingsutställning) 1998 - Beck & Eggeling International Fine Arty, Düsseldorf 2001 - Galerie Bismarck, Bremen 2002- Galleri Svenska Bilder, Stockholm 2003.

Länk till Galleri Svenska Bilder

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text