www.omkonst.com anmäler:
Ljuset, hjärnan och materien
Per Kesselmar på Galleri Engström 20/9 – 8/10, 2003
Text: Susanna Slöör

Per Kesselmar målar med ljuset. På Galleri Engström ställer han ut målningar och objekt som låter sig skapas i samklang med rummet. Omgivningen sluter sig tyst och stilla samman med verken till en helgjuten ljusbild.


"Skiss II" målad blyplåt © Per Kesselmar

Objekten och ytorna tar ögonen i anspråk. De ber vänligt om vår koncentration och uppmärksamhet för att helt sluta cirkeln mellan ljuset, hjärnan och materien. I ”skiss II” har konstnären skurit ut ett fyrkantigt titthål i den matta ytan av bly. Baksidan har målats i ljust blått, som reflekteras och färgar den bakomliggande väggen som det lilla objektet på långa stift fästs vid. Skuggan blir delvis tvåfärgad. Den del som faller inom titthållet drar åt gråviolett, medan den som ligger utanför fångar upp den varma allmänbelysningen i rummet. Färgtonen, ytmaterialet och pigmentens förmåga att reflektera ljuset bildar tillsammans med det riktade ljuset utgångspunkten i det subtila och ytterst sofistikerade ljusspel som konstnären bjuder oss på.


Interiör från utställningen på Galleri Engström

I interiörbilden ovan syns ”X-widescreen II” samt ”X-widescreen III” i rummet längre in. Målningarna är utförda på aluminiumplåt. De ljusa ytorna är gradvis tonade från vitt som drar mot blågrått i centrum till en varmare vit ton där mötet med den mörkgrå inramande formen sker. Konstnären förstärker och intensifierar det kontrastfenomen som uppstår i mötet mellan ljust och mörkt. Detta fenomen som kan sticka och vibrera i ögonen lugnas ner. Istället riktas fokus mot den kraft som skillnaden i vithet skapar i målningens mitt. I verket ”utan titel” som syns närmast i bild uppstår ett intrikat spel mellan de linjeformade aluminiumämnena, som delvis bemålats, delvis lämnats obehandlade. I den ena halvan till vänster reflekterar den glänsande metallen ljuset upp på väggen, vilket skapar en ljusare yta. I den högra är metallen bemålad med en varmgrå ton, vilket återkastar ljuset sämre och istället bildar en mörkare halva. Per Kesselmars utställning bjuder på en lång rad möjligheter att stilla reflektera över hur vi samspelar med och uppfattar tillvaron. Lyssna bara noga med ögonen.

Stockholm 2003-09-21 © Susanna Slöör


Kort om Per Kesselmar: Född 1960 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Konsthögskolan 1986-90. Har ställt på Botkyrka konsthall, Stockholm, 2002 - Galleri C. Hjärne, Helsingborg, 2002 - Galleri Engström, Stockholm, 2001, 1997

Länk till Galleri Engström

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text