www.omkonst.com anmäler:
Det märkvärdiga språket
Hans Lannér på Thielska Galleriet 6/9 –2/11 2003
Text: Susanna Slöör

Hans Lannérs målningar har flyttat in på Thielska Galleriet. De har intagit rummen med den rätt som tillkommer dem som bor där, som om väggarna har väntat in dem.


"Liljeholmen" akryl/vinyl © Hans Lannér

Dessa målningar öppnar dörren till en märkvärdig poetisk värld som sträcker sig långt utöver de vanliga gränserna för vårt språk. De har den exakthet som är omöjlig att uppnå med hjälp av ordet. Betänk ett begrepp som ”hus”. I vårt språk används ordet för att antingen uttrycka den normerande bilden av ett hus, dess medelvärde. Eller så får ordet symbolisera ett gränsvärde i form av de egenskaper som ger det mest ”husaktiga” huset, utopin. Inget av dessa uttryckssätt är exakt. Man kan även jämföra med ett begrepp som punkten, vars mitt är omöjlig att nå. Hans Lannérs målningar av hus med omgivningar är däremot exakta. Man skulle kunna säga att de är formade ur orden och begreppens ”mellanrumsformer”. De drabbas inte av den inlåsningseffekt som orden leder till när de ska redogöra för medvetandets upplevelse av världen, den yttre såväl som den inre.


"Henriksvik" akryl/vinyl © Hans Lannér

För de flesta konstnärer är det bildade seendet en självklarhet. Precis som författaren eller musikern vars tankar och toner successivt förädlas, så finns en strävan hos dem som fått smak för att se att utveckla sin visuella vitterhet. Vissa lärda författare och poeter har förmågan att få läsaren att trots en ringare bildning känna sig intelligent och högst medskapande i resonemangen. Hans Lannér får mitt öga att känna sig mer bildat än vad det förmodligen är. Han räcker oss handen och får mig att ta ett ytterligare nyfiket kliv på färden mot det fördjupade seendet. Den mognad och visdom som är orsaken till dessa målningar förundrar. Här syns inga tillfälliga vinster, utan alla verken utstrålar på ett lågmält vis en självklar livsduglighet.


"Kurt" akryl/vinyl © Hans Lannér


Stockholm 2003-09-08 © Susanna Slöör

Se tidigare artikel om Hans Lannér med fler bilder


Kort om Hans Lannér: Född 1947 i Skene. Bosatt i Stockholm. Senast aktuell med vandringsutställningen ”Hus och namn” på Borås konstmuseum, Kalmar Konstmuseum och Sundsvalls konstmuseum, kulturmagasinet 2000-2001. Galleri Ahlner 2000.

Länk till Thielska Galleriet

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text