www.omkonst.com anmäler:
Givande samling
Jarl Ingvarsson, Hans Wigert och Dan Wolgers på Galleri Lars Bohman
16/11 – 20/12 2002

Text: Susanna Slöör

Galleri Lars Bohman avslutar höstsäsongen med en sevärd samlingsutställning. Dan Wolgers gratuleras till Sveriges bildkonstnärsfonds stora stipendium som han mottar den 28 november. Jarl Ingvarsson och Hans Wigert glädjer oss som vill se bra måleri och grafik.

Dan Wolgers återskapar på utställningen bland annat ett verk av Man Ray från 1920 ”Object of Obstruction” med tillägget nummer två. Galjarna i järn har satts ihop till en oföränderlig mobil. Som kronan på verket har Dan Wolgers galvaniserat hela skapelsen och därmed gjort den oförstörbar. Kanske en vänlig drift med inspirationskällorna från det förflutna, dadaisterna som vände sig mot finkonsten och eftervärldens museihyllningar och som inte ville se sina verk bevarade.


”Objekt of Obstruction II”, galvaniserat järn, 2002 © Dan Wolgers

Hans Wigert visar grafiska blad daterade från 1965 till 1995. Han var redan på 1970-talet en klar inspiratör och förebild för unga konstnärer, en svensk motsvarighet till australiensaren Sidney Nolan. Båda berättare med mycket personliga bildvärldar. Wigerts inflytande kan spåras även i nyare måleri som visas i Sverige idag. Det finns en tydlig tendens mot berättande och figuration, jämfört med det mer abstrakta bildbyggande, som var så mycket vanligare på gallerierna för tio-femton år sedan.


”För värken i själen”, torrnål, 1991-1994 © Hans Wigert

Resonemanget gäller även för en annan av Sveriges absolut intressantaste målare, Jarl Ingvarsson. I slutet av 1980-talet låg han möjligen något utanför huvudfåran. Idag är han fortsatt aktuell och känns central för förståelsen av den konst som visas nu. Några intressanta och egensinniga målare som jag vill nämna i detta sammanhang är exempelvis Ebba Hammarskiöld, Karin Mamma Andersson och Susanne Simonson.

Se även tidigare artikel på Omkonst:
Om Jarl Ingvarsson


”Garagemålning”, olja på duk, 2002 © Jarl Ingvarsson

Stockholm 2002-11-17 © Susanna Slöör


Kort om Dan Wolgers: Född 1955 i Stockholm, där han också är verksam. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1980-1985. Professor vid samma högskola 1995-1998.

Kort om Hans Wigert: Född 1932 i Karlskrona. Verksam i Stavsnäs utanför Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögsskolan i Stockholm 1960-1965.

Kort om Jarl Ingvarsson: Född 1955 i Asmara i Eritrea. Verksam i Sparsör utanför Borås. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1978-1982.

Mer information på hemsidan för Galleri Lars Bohman

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text