www.omkonst.com anmäler:
Att lyssna till seendet
Annette Senneby på Galerie Aronowitsch 2/11 - 4/12 2002
Text: Susanna Slöör

På golvet finns två skålformer som gröpts ut ur en gipsmassa.
I den ena lyser flytande pigment i klaraste rött och i den andra sjunger en häftig ton i orange. Annette Senneby gör en nyfiken och närgången utforskning av färgens möjligheter.


"Andedräkten" © Annette Senneby

Gipsformationen blir en ingång till det måleri som konstnären visar på Galerie Aronowitsch. Pigmentlösningen har fått svälla ut som plumpar med flytande gränser på de ogrundade dukarna. Färgen äter sig in eller sugs upp av underlaget och beter sig som rinnande akvarell eller gouache. Den taktila känslan av färgen på duken försvinner, vilket framhäver den klingande färgtonen.

På några av målningarna är det som om konstnären lyckats fånga de rena färgljuden som pigmenten lämnar ifrån sig. Att försjunka till ljudet av tibetanska klockor ger en liknande upplevelse. De rena klingande ljuden utlöser inre färgsensationer, som svävar likt färgade såpbubblor genom rymden. Annette Sennebys måleri utlöser istället toner i mitt inre. Man uppmuntras att ”lyssna” till seendet.


"Glömskan" © Annette Senneby

Konstnären ser på måleriet med skulptören och installatörens ögon. De överväganden som uppstår inför att ta det tredimensionella rummet i anspråk har översatts till den platta ytan. I flera av målningarna arbetar hon också med formstarka element i vitt, som arbetats fram i lager på lager. Koncentrationen och den inlevelsefulla ansträngningen som uttrycks i vitheten fungerar utmärkt som pendang till den övriga färgen. En mängd betydelser går att läsa in i formerna, men styrkan ligger i att dessa kommer att skifta från betraktare till betraktare.

Annette Senneby berättar att hon har gjort arbetsresor till Thailand och Vietnam som kommit att influera verken på utställningen. Hon har inspirerats av att ställa det personliga och nära mot avståndet och det främmande. Målningarna genomsyras av något som kan uppfattas som de första klara intrycken, inför den främmande kulturens ackord, och ett uppflammat intresse för färgen.

Stockholm 2002-11-04 © Susanna Slöör


Kort om Annette Senneby: Född 1951. Ställde senast ut på Galerie Aronowitsch 1998. Är sedan 1997 professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text