www.omkonst.com:
Ett samtal med traditionen
Yngve Brothén, Galleri Helle Knudsen, Stockholm, 8/3 - 9/4 2008
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

För tillfället kan man se utställningar med Yngve Brothén på Konsthallen i Uddevalla (läs artikel) och i Stockholm (Galleri Helle Knudsen). 
I Stockholm presenteras glasen "Krossade mästerverk" och ett femtiotal A4-stora målningar ur sviterna Vinter, Drömmar, Vänner, Framtida arkitekturer och blocket.

I Brothéns konstnärskap intar förgängelsen en central position - en mekanisk nedbrytningsprocess eller kanske ett sökande efter nollpunkten där endast hoppet orkar bära sitt namn.
      I "Krossade mästerverk" skönjer man med viss möda spåren av konstbilder som förlorat sina löpande linjer och sitt förklarande ljus. Kvar finns endast glasens tvära krackeleringar och gåtfulla tecken. Men plötsligt framträder själva ursprungsbilden med närmast fotografisk exakthet - en effekt som verkar helt osannolik. Just som man tänkt överge verket öppnar det sig från sin kanske skönaste sida.
     Även i de små och seriellt presenterade målningarna är förfallet symbiotiskt sammanvuxet med bildspråket. De kärleksfulla hälsningarna till tidigare mästare, Donatello, Vermeer, Leonardo och Zurbarán med flera, bär alla spår av nedbrytningsprocessen. Målningarna har en utsökt förfining, samtidigt som de uttrycker ett förtingligandets memento mori.

I Peter Greenaways film "ZOO" från 1985 ges "förlusten" rollen som primus motor i livscykeln. Förlusten av ett liv skapar förutsättningarna för ett nytt; förruttnelsen är bara en del av den slutna processen.
     På liknande sätt kan man se Brothéns partiellt nedbrutna samt krackelerade bilder som endast en del av den oändliga cirkelrörelsen. Kärleken till mästarna och till traditionen bryts ned, men flagorna samlar sig till nya ikoner. Rudimentet bär hela verkets "DNA-uppsättning", på samma sätt som ett fragment av en kaktus bär koden för hela den kompletta organismen.
     Brothéns verk är just det: fragment av helheten som påvisar att samtalet med traditionen är möjligt - även då man söker ursprungets diametrala motsats.

Stockholm 2008-03-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Yngve Brothén


Bilder ur serierna Vinter, Drömmar, Vänner, Framtida arkitekturer och blocket © Yngve Brothén


"Födelsen", (Ur serien Krossade mästerverk) © Yngve Brothén

   
Galleri Helle Knudsen | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com