1
  TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING
 

Dan Wolgers
Replik på Maria Lantz inlägg (från 18/11)

Jag fick inget svar på de två frågorna jag ställde på Omkonst till Maria Lantz den 28/10, men jag är ändå glad att Lantz på annat sätt är beredd att ge sin syn på konsthögskolornas uppdrag och vardag. Det är intressant att ta del av hennes synpunkter, resonemang och redogörelser vilka de än är. Spörsmålen angår många, inte endast konststudenter och personal på konsthögskolorna.
     Det är en allt viktigare och allt mer brådskande uppgift att genomlysa utbildningen när allt fler konsthögskolestudenter redan innan de examinerats möter armod och isolering till följd av statens ogenomtänkta ökning av antalet studieplatser och till följd av vårdslösa obefogade ingrepp i undervisningens struktur, vilken slår sönder såväl demokratin som utbildningens relevans och kvalitet.

Jag är bekymrad över att jag uttrycker mig så oklart att Lantz kan tillskriva mig ståndpunkter som jag inte har. Den bristen måste jag i lugn och ro fundera över på min kammare. Just nu hänvisar jag till min essä ”Före och efter Bologna” på Omkonsts hemsida där jag skrivit exempelvis att ”jag anser att konstundervisning fordrar avsvärandet av andra ramar än de som ens konstnärliga moral påbjuder” och den hållningen står jag fast vid vilka andra åsikter jag än blir tillskriven av Lantz.
     Beträffande de två obesvarade frågorna så misstänker jag att när Lantz inte besvarade dem så går de inte att besvara. Kanske för att de stammar ur ett riskabelt och ovetenskapligt antagande hon gör – att det går att kontrollera huruvida vetenskapligt tänkande låser poetisk frihet eller ej.

Istället för att göra mig skyldig till fler oklarheter i frågan hänvisar jag till bloggen Academic Rights Watch som verkar för att bevaka den akademiska friheten i Sverige.

Uppsats: Autonomireformen ledde till minskad akademisk frihet
http://academicrightswatch.se/?p=548

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan
http://academicrightswatch.se/?p=1836

Ta del av dessa och åtskilliga andra intressanta och oroande texter på Academic Rights Watch, om ni inte haft möjlighet att på nära håll ta del av konsthögskolornas utveckling under senare år. Försök sedan påstå att min oro för konsthögskolorna och deras studenter är obefogad.

Stockholm 2015-11-25 © Dan Wolgers, konstnär och ledamot i Konstakademien

Läs Maria Lantz inlägg (från 18/11)>>
Läs Dan wolgers första artikel i Dialogenserien (från 14/10)>>

1
Konstakademien, Stockholm | Om projektet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text