www.omkonst.se:
Rapport från London
Intill abstraktionens gräns
Cecily Brown, Studio Pictures – Thomas Dane Gallery, London, 11/10–17/12 2022
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
A Hunting Scene, 2020, olja på duk, 43.2 x 58.4 cm
© Cecily Brown
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Untitled (boy), 2016, olja på duk, 58.4 x 43.2 cm
© Cecily Brown
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Cecily Brown (f. 1969, London) är sedan länge känd för sina stora, kraftfulla målningar med en särpräglad, dynamisk penselskrift, ofta som en semifigurativ och direkt kärleksfull förlängning av den abstrakta expressionismen. Men i den aktuella Londonutställningen Studio Pictures har formaten koncentrerats och blivit mer intima till sina proportioner. Det måleriska flödet, den sensitiva färgkänslan och den ostinatoliknande rytmiken finns dock kvar. Målningarna bär otvetydigt Cecily Browns signium, men med en långsamhetens lov inskriven i var bild.

Liksom tidigare hos Cecily Brown handlar det i dessa trettiotvå mindre målningar om ett återbruk och en tradering av konsthistorien. Brown hämtar näring ur förlagor från exempelvis barocken, romantiken och impressionismen. Dramatiska fältslag eller jaktscener ur historien transformeras och bearbetas intill abstraktionens gräns. Initialt kan det stundtals vara svårt att uppfatta de figurativa inslagen mitt i den rytmiskt organiska helheten. Man skulle kunna påstå att Cecily Brown hellre förlitar sig på Delacroixs måleriska metoder än Ingres linjära – en jämförelse som inte är så långsökt som det först kan tyckas när man pratar om denna konsthistoriskt återkopplande målare.

Installationsvy © Cecily Brown
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Kärleken och erotiken har under perioder varit ett återkommande tema i Cecily Browns verk. Men hennes sätt att närma sig detta är inte entydigt, tilltvingat eller förenklat. I målningen Body exempelvis är förlagan närmast pornografisk: Walter Sickerts Reclining Nude från tidigt nittonhundratal. En typisk Fin du Siècle-stämning råder över målningen, men inte så i Cecily Browns parafrasering av verket. Hennes vilande kvinna tycks förflyttad till ett annat och mer modernt århundrade där erotiken tar sig andra visuella uttryck.
       Även målningen All the nightmares came today är fylld av sinnlighetens dubbeltydighet. I det som möjligen är en parafras på en haremscen intar målaren voyeurens position. Samtidigt anar man självporträttsliknande uttryck bland de halvliggande modellerna. Något som i så fall skulle vara helt i linje med Cecily Browns sätt att aldrig förenkla det djupt komplicerade.

London 2022-11-24 © Leif Mattsson

Länk till recension från Gagosian Gallery, New York 2008>>


 


 

 

 


Body (after Sickert), 2022, olja på duk, 33 x 43.2 cm. © Cecily Brown


All the nightmares came today, 2011, olja på duk, 31.8 x 43.2 cm © Cecily Brown


Installationsvy © Cecily Brown

Foto:
Thomas Dane Gallery / Genevieve Hanson


Thomas Dane Gallery, London | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com