Annonser: Annons:
Fabriken Konstnärernas Hjälpfond
1 Open Art 2017
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1

Bild- och rumsskapande
i kolossalformat

Skulptur i Pilane, Tjörn –3/9
Skulpturerna samtalar med ett landskap av lummig grönska och karga, kraftfulla bergknallar. Utsikten är milsvid över den bohuslänska arkipelagen...  Läs mer 

 
1

Stor retrospektiv med Lennart Nilsson
Att synliggöra det osynliga

Lennart Nilsson - Fabriken, Bästekille –1/10
Med tanke på Lennart NiIssons bortgång i januari blir denna utställning en hommage – en av hans mer omfattande utställningar med över 200 kända och mindre kända bilder från fyrtiotalet och framåt...  Läs mer 

 
1

DEBATT Christian Chambert:
Var är den svenska smyckekonsten?
Om Nationalmuseums utställning Transformations, Museo Palazzo di Mocenigo, Venedig –1/10
Befinner sig den svenska smyckekonsten i främsta ledet eller redovisar den tendenser som tidigare är väl etablerade i andra länder?  Läs mer 

 
1
1

Skandinaviens största konstbiennal
En biennal i mänsklig skala
Open Art 2017, Örebro 18/6 - 10/9
Årets Open Art är den sjätte i ordningen. Biennalen blir för vart år allt tydligare och mer utmejslad till uttryck och intentioner. Denna gång har en viss polaritet intresserat genom valen av Japan och Colombia som de två geografiska fokuspunkterna...  Läs mer 

 
1
1

Stor retrospektiv med Marie-Louise Ekman
Den seende allkonstnären

Marie-Louise Ekman - Moderna Museet, Stockholm -17/9
Det finns något befriande pubertalt i Ekmans bilder, något storögt och sanningsseende. Som barnets genomskådande av föräldrarnas löjeväckande koketterier och pinsamma beteenden...  Läs mer 

 
1

Den uppenbara faran
med att leva

Helene Billgren, Stefan Uhlinder - Passagen Linköpings Konsthall -9/8
2015 startade det gemensamma utställningsprojektet BU. Det är med visuellt bred ingång som Billgren och Uhlinder tecknar utställningens konturer...  Läs mer 

 
1

documenta 14
Engagemang och kritisk historiegranskning

documenta 14, Kassel, Tyskland, 10/6 - 17/9

Om Venedigbiennalens tema i år är en hyllning till konstens inneboende krafter är documenta 14 genomsyrad av politiskt laddat samhällsengagemang med en stark normkritisk hållning...  Läs mer 

 
1

Konsten som oavslutat språk
Kajsa Mattas - Görvälns slottspark -17/9 och Jakobsbergs konsthall -26/8
Kajsa Mattas bronser och betongskulpturer mår väl av att få sträcka ut sig i Görvälns lummiga och kuperade slottspark. En begreppslig monumentalitet gör bruk av den fria atmosfären...  Läs mer 

 
1
1

Gerard Bonniers konstinköp under 40 år
En öppen bildvärld utan tolkningskryckor

"Andra sidan skiftet" och Bonnier Dahlinstipendiater - Bonniers Konsthall, Sthlm –20/8

Samlingen som exponeras – drygt 170-tal verk – är bara en del av den legendariske bokförläggaren Gerard Bonniers samlade konstinköp under tiden 1947-1987. Och så här i backspegelns ljus framstår hans urval som både solitt och framtidsmedvetet...  Läs mer 

 
1

50 års gemenskap
Ulla Fries och Tor-Göran Henriksson
Uppsala konstmuseum -8/10

Ulla Fries och Tor-Göran Henrikssons konstnärskap möts i Uppsala konstmuseum. När Henriksson gick bort 2013 hade han och Ulla Fries levt tillsammans i ett halvt sekel. Det förklarar utställningens namn "50 år tillsammans"...  Läs mer 

 
1

Philip Guston i Venedig
Krossa ondskans ackord

Philip Guston and the Poets - Accademia, Venedig –3/9
Sammanlagt visas ett femtiotal målningar och tjugofem teckningar. Det är intressant att reflektera över det tankerum som blåses upp i poesin mellan ord och bild...  Läs mer 

 
1

Porträtt av utanförskapet
Lynette Yiadom-Boakye – New Museum, New York -3/9
Den brittiska målaren Lynette Yiadom Boakye är aktuell med sjutton verk utförda på beställning av New Museum. Hon arbetar i närheten av en europeisk porträttradition med icke-vita människor...  Läs mer 

 
1

Bred sommarmönstring
Not Vital, Jenny Carlsson, Helena Blomqvist - Galerie Forsblom, Stockholm –12/8
Galerie Forsblom välkomnar sommaren med en mycket bred presentation, sedd till generationer och konstnärliga uttryck. Från Not Vital (f. 1948, Schweiz), till Helena Blomqvist (f. 1975), till Jenny Carlsson (f. 1984)...  Läs mer 

 
1
1

Ur smärta och tragedi
Carol Rama - New Museum, New York -10/9
Den italienska konstnären Carol Rama, som gick bort vid 97 års ålder, fick uppleva sin berömdhet sent i livet. Hennes konst kommer ur smärta och tragedier...  Läs mer 

 
1

Venedigbiennalen 2017
En biennal i humanismens tecken

Venedigbiennalen - Arsenale, Giardini och Venedig stad –26/11

Humanismen som tematiskt svar på dagens våld och aggressioner – årets curator Christine Macel har intagit en kontraposition mot den förra biennalens revolutionsromantik. Tiden har kanske visat att det höga politiska tonläget enbart tjänar de falska sanningarnas företrädare. Istället finns här ett mjukare tilltal...  Läs mer 

 
1

Full fart framåt
Marianne Lindberg De Geer - Färgfabriken, Sthlm –26/11
Man kan länge nysta associationstråden i den labyrintliknande utställningen som har förgreningar och kopplingar mellan verk från fyra olika decennier...  Läs mer 

 
1

Att se världen som färg
Göteborgskoloristerna , Konsthallen, Bohusläns Museum -27/8
Utställningen bjuder på ett stort antal målningar där flera aldrig tidigare varit exponerade för en bredare allmänhet. Det rör sig om ett hundratal verk av inte mindre än tjugofem konstnärer...  Läs mer 

 
1
1

Boknytt
Det privata möter offentligheten

Boknytt: Hanna Stahle – arkipelag. Bokförlaget Lejd
Det är ett brett och omfattande konstnärskap vi möter i boken arkipelag. Det uppenbara är naturligtvis Stahles många offentliga verk...  Läs mer 

 
1

Internationellt mästarmöte på Artipelag
TIDEN ÄR INGENTING
Giorgio Morandi / Edmund de Waal - Artipelag, Gustavsberg –1/10

Morandi/de Waal är en sensationell utställning med ett fyrtiotal originalverk av Giorgio Morandi, presenterade i vårt nordliga land där knappast mer än någon enstaka av Morandis målningar tidigare funnits tillgänglig...  Läs mer 

 
1

Som tysta tecken
Lars Olof Loeld - Norrköpings Konstmuseum –3/9
Loeld återskapar ett singulärt ögonblick i en fascinerande installation där måleri, skulptur och inglasade objekt samspelar i form och ton. Den som söker finner också en vacker historia subtilt och poetiskt inkodad i gestaltningen...  Läs mer 

 
1
     

DIALOGENSTIPENDIET
– handledning för unga konstnärer och arkitekter
I samarbete med Omkonst utvidgar nu Dialogen sin verksamhet och startar Dialogenstipendiet – ett stipendium i form av individuell handledning för unga konstnärer och arkitekter under utbildning eller inom ett par år efter kandidat- eller masterexamen...  Läs mer 

1

History Unfolds
Att göra det förflutna synligt

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm –19/11

En av vår tids stora vinningar är insikten att konsthistorien, liksom historieskrivningen, är verktyg för flera möjliga parallella berättelser för olika folks föreställningar. Ja, flera kulturarv...  Läs mer 

 
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Läs artikel (20/9) Nu finns essäserien Dialogen i bokform>>
Läs artikel (11/5) Maria Lantz - Konstutbildningar. Roller, metoder och förväntningar>>
     
Läs artikel (11/5) Sten sandell - Replik på Claessons inlägg om Konstnärlig forskning>>
Läs artikel (4/5) Dialogen:Matts Leiderstam - Så undervisar jag>>    
     Läs artikel (27/4) Dan Wolgers - Kommentar till Ida Rödéns artikel>>
Läs artikel (20/4) Dialogen: Ida Rödén - En vacklande utbidning med potential>>
Läs artikel (6/4 ) Dialogen: Nils Claesson - Konstnärlig forskning>>
    Läs artikel (23/3) Dan Wolgers - Affärsmässiga grunder för högskolornas verksamhet>> 
     Läs artikel (23/3) Kontrareplik: Peter Ekström. Svar: Dan Wolgers>>  
     Läs artikel
(16/3) Replik: Peter Ekström. Kontrareplik: Dan Wolgers>> 
     Läs artikel (9/3) Replik: Dan Wolgers - Störta monoliten>>
 
     Läs artikel (9/3) Replik: Nina Bondeson - Replik till Myndigheten för högskolan>> 
    Läs artikel (2/3) Replik: Myndigheten för yrkeshögskolan svarar Nina Bondeson>>
    Läs artikel (2/3) Replik: Peter Ekström - Vad skulle en konstskola kunna vara?>>
Läs artikel (25/2 ) Dialogen: Nina Bondeson - Hur lite konst tål Sverige?>>
     
Läs artikel (25/2 ) Replik: Erik Andersson - Är konst vetenskap?>
Läs artikel (17/2 ) Dialogen: Thorbjörn Andersson - Om landskapsarkitektur>>
     
Läs artikel (17/2 ) Replik: Kjell Strandqvist - Gestaltning>>
    Läs artikel (17/2 ) Replik: Britt Ignell Karlbrand - Den individuella praktiken>>
Läs artikel  (9/2) Gertrud Sandqvist: En konsthöskolas två huvuduppgifter>>
Läs artikel  (3/2) Susanna Slöör: Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
    Läs artikel   (3/2) Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel>>
Läs artikel (27/1) Wikström, Andersson, Hedstrand: 
                        Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?>>
   
    Läs artikel  (9/12) Replik: Kjell Strandqvist - En orättvis bild>>
Läs artikel  (1/12) Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
    Läs artikel   (25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
    Läs artikel   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
    Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
    Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Round about>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Belenius / Nordenhake
Kulturcentrum Ronneby
Arnstedt
Svenska Galleriförbundet
Katrineholms konsthall
Konsthallen Lokstallet
Galleri Magnus Karlsson
Konstnärshuset
Konst i Blekinge
Evert Lundquists Ateljémuseum
Bohman-Knäpper
Nordiska Konstskolan
Galleri Alex Wiberg
BH5 Konstgalleri
Galleri Aveny
Galleri Imma
Hjärnstorm
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Galleri Thomas Wallner
ANNAELLEGALLERY
Nordisk Salong 2017
Växjö Konsthall
Passagen
Lidköpings konsthall
Geijerskolan
Örebro konsthall
Galleri Argo
Trosa konsthall
Galleri 1, Göteborg
Fullersta Gård
Galleri Fagerstedt
Västerås konstskola
Husby Konsthall
Galleri Uddenberg
KAZ Galleri
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Konstnärshuset Sök stipendium
Galleri Olsson, Stockholm
Galerie Bel'Art
NP33 Norrköping
Millesgården
Kyrkeryds folkhögskola
Galleri Cupido
Galleri Eva Solvang
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Konstmuseet i Skövde
Ingela Ullberg Hallonquist
Falkenbergs konstskola
Enjoy Scandinavian Art
Grafiska Sällskapet
Konstkalendern
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I JULI 2017

Skulptur i Pilane, Tjörn>>
Lennart Nilsson - Fabriken, Bästekille>>
DEBATT Christian Chambert: Var är den svenska smyckekonsten? >>

ARTIKLAR I JUNI 2017

Open Art 2017, Örebro>>
Carsten Höller - Gagosian Gallery, New York>>
Markus Copper, Jarl Ingvarsson - Arnstedt, Östra Karup>>
Marie-Louise Ekman - Moderna Museet, Stockholm>>
Helene Billgren, Stefan Uhlinder - Passagen Linköpings Konsthall>>
Frida Krohn - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
documenta 14, Kassel, Tyskland>>
Kajsa Mattas - Görvälns slottspark och Jakobsbergs konsthall>>
Kristoffer Zetterstrand - Stene Projects, Stockholm>>
"Andra sidan skiftet" och Bonnier Dahlinstipendiater - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Joakim Ojanen, Ryan Travis Christian - The Hole, New York>> Främlingen - Södertälje konsthall>>
Ulla Fries och Tor-Göran Henriksson - Uppsala konstmuseum>>
Främlingen - Södertälje konsthall>>
Bernard Kirschenbaum - Galerie Nordenhake, Stockholm>>

ARTIKLAR I MAJ 2017

Kungliga Konsthögskolans vårutställning 2017 - Tomteboda postterminal, Solna>>
Making Space: Women Artists and Postwar Abstraction - MoMA, New York>>
Julia Selin - Galleri Flach, Stockholm>>
Philip Guston and the Poets - Gallerie dell'Accademia, Venedig>>
Lynette Yiadom-Boakye – New Museum, New York>>
Not Vital, Jenny Carlsson, Helena Blomqvist - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Marcel Dzama - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Eva Mossing Larsen - Candyland, Stockholm>>
Marianne Lindberg De Geer - Färgfabriken, Stockholm>>
Carol Rama - New Museum, New York>>
Venedigbiennalen - Arsenale, Giardini och Venedig stad>>
Konstfacks vårutställning 2017, Stockholm>>
Göteborgskoloristerna , Konsthallen, Bohusläns Museum>>
Åsa Larsson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Martha Cooper - Fullersta Gård, Huddinge>>
Ella Tillema, Ana Rebordão - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Boknytt: Hanna Stahle – arkipelag. Bokförlaget Lejd>>

ARTIKLAR I APRIL 2017

Roj Friberg - Galleri Aveny, Göteborg>>
Olof Inger - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Oskar Nilsson & Joakim Ojanen - Gallery Steinsland Berliner, Stockholm>>
Giorgio Morandi / Edmund de Waal - Artipelag, Gustavsberg>>
Andreas Waldén & Jesper Nyrén - Konstforum, Norrköping>>
Lars Olof Loeld - Norrköpings Konstmuseum>>
Sara-Vide Ericson - Örebro konsthall>>
Bernadottestipendiaterna Idun Baltzersen, Anna-Karin Rasmusson - Konstakademien, Stockholm>>
Linnea Rygaard - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Kjell Anderson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Oskar Korsár, Åke Andrén Stiftelsens stipendiat 2016 - Borås Konstmuseum >>
Fredrik Åkum - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Transition II - Meken, Smedjebacken>>

ARTIKLAR I MARS 2017

Whitney Biennial - Whitney Museum of American Art, New York>>
Rosa Barba - Malmö Konsthall>>
Boknytt: Nicholas Thomas - The Return of Curiosity>>
Berit Lindfeldt - Galleri 1, Göteborg>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Magnus Berg - Galleri Sander, Linköping>>
Vanna Bowles, Tilda Lovell - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm>>
Eva Hild - Lidköpings Konsthall>>
Om konstinköpen i Göteborgsregionen och till Angereds Närsjukhus>>
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm>>
Willem Andersson - Belenius, Stockholm>>
Astrid Sylwan - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Lars Olof Loeld/Jakob Solgren - Galleri Flach, Sockholm>>
"Under hosisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back>>
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm>>
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston>>
DIALOGENSTIPENDIET Två handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Jonathan Lasker - Bohman-Knäpper, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2017

Éva Mag - Konsthallen, Haninge kulturhus>>
Kristina Wikström - Galleri Olsson, Stockholm>>
Ai Weiwei - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Leif Holmstrand - Krognoshuset, Lund>>
Jan Svenungsson - Uppsala Konstmuseum. Bror Hjorths hus, Uppsala>>
Gunilla & Christian Poignant - Studio L2, Stockholm>>
Beckers konstnärsstipendium 30 år. Årets stipendiat: Anna Camner - Färgfabriken, Stockholm>>
Boknytt: Cecilia Grönberg – Händelsehorisont. Distribuerad fotografi>>
Mandana Moghaddam - Konstnärshuset, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2017

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm>>
Hanna Ljungh & Ulrika Sparre - Örebro konsthall>>Susanne Larsson, SPG, Stockholm. Johanna Fjaestad, Galleri Flach, Stockholm>>>
DIALOGEN Omkonst 15 år – firar med nya Dialogen>>
Klara Kristalova - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
DIALOGENSTIPENDIET – handledning för unga konstnärer och arkitekter>>
Jörgen HM Byström - Göteborgs Konstförening>>
Sofia Ekström - Galleri Riis, Stockholm>>
Hertha Hanson - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Vårsalongen 2017 - Liljevalchs konsthall, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm>>
Bengt-Åke Åkerlund - Galleri Aveny, Göteborg>>
Stefan Teleman, Galleri Kronan, Norrköping. Irina Gebuhr, Konstforum, Norrköping>>
Lovisa Ringborg - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Joakim Lager - Galleri Olsson, Stockholm>>
Anne-Lie Larsson Ljung - Galleri Cupido, Stockholm>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2016

"Perceptioner", Marja-Leena Sillanpää, Fred Salmson, Fougstedt x 2, Konstakademien, Stockholm>>
Don´t Look Back – CFA, Charlottenburg, Berlin>>
Martin Ljunggren versus Gunilla Wihlborg - Södertälje konsthall>>
Konstnären - Moderna Museet Malmö>>
Christina Ekstrand - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Doug Aitken - The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles>>
Katrin Westman - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Stina Rosenberg, Malin Tivenius - Örebro konsthall>>
Sten A Olssons kulturstipendium 2016 - Göteborgs Konstmuseum>>
Torbjörn Nolkrantz, Minnesutställning - Galleri Lucifer, Skövde>>
Per Wizén - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2016

Nationalgalleriet lämnar Gamla stan. Årfelt, Jahnsson-Wennberg - Nationalgalleriet, Stockholm>>
Thomas Wågström - Galleri Final, Malmö>>
Martin Ålund - Galleri Olsson, Stockholm>>
Håkan Wennström - KAZ galleri, Västerås>>
Rita Ackermann - Malmö Konsthall>>
Tommy Hilding - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Christine Ödlund - Galleri Riis, Stockholm>>
Georg Baselitz - Moderna Museet, Stockholm>>
Samlingsutställning: "Women don't paint very well" - hangmenProjects, Stockholm>>
Stina Stigell - Konstakademien, Galleri Väst och Ateljén, Stockholm>>
Eberhard Havekost - Kindl, Berlin>>
Anneli Pihlgren - Galleri 1, Göteborg>>
Agnes Martin - Guggenheim Museum, New York>>
Liva Isakson Lundin - Wetterling Gallery, Stockholm>>
Johanna Gustafsson Fürst, Jakob Simonson - Belenius, Stockholm>>
Tove Jansson - Millesgården, Lidingö>>
Helmtrud Nyström - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Nils Olof Hedenskog - Joakim Brolin, NP33, Norrköping>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2016

Maria Adlercreutz - Thielska Galleriet, Stockholm>>
Nygårds Karin Bengtsson, Astrid Göransson - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
My Abstract World - me Collectors Room, Berlin>>
Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert - Borås Konstmuseum>>
Cecilia Edefalk - Waldemarsudde, Stockholm>>
Dan Almqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Thomas Schütte - Moderna Museet, Stockholm>>
Inga Lovén - Konstakademien, Studion, Stockholm>>
Dan Wolgers & Lena Andersson, "Egentligheter" - Spritmuseum, Stockholm>>
Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd, Bokförlaget Arena>>
Boknytt: Om konsten och livet, Bokförlaget Bergsäker>>
Carmen Herrera - Whitney Museum, New York>>
The Cloud Machine - Konstakademien, Stockholm>>
Kristina Jansson - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Johanna Aalto - Galleri Olsson, Stockholm>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2016

"Textila undertexter" - Marabouparken, Sundbyberg>>
Hans Viksten - Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm>>
Inger Bergström - Göteborgs Konstförening, Göteborg>>
Anna Ekholm -Enköpings konsthall>>
Tony Oursler - Magasin III, Stockholm>>
DIALOGEN: "Dialogen – Tema: Konst- och arkitekturundervisning", Konstakademiens skriftserie>>
Peter Weiss - Uppsala Konstmuseum>>
Mamma Andersson & Tal R - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Martin Bigum - Arken, Danmark>>
Hilde Retzlaff, Julia Peirone - Belenius, Stockholm>>
Bo Ljung - Galleri Argo, Stockholm>>
Lillevi Hultman - Passagen Linköpings konsthall>>
Ellisif Hals - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Boktipset: Kjell Strandqvist - "diminutiver – Texter 1985-2015", Konstakademiens skriftserie>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2016

NordArt 2016, Büdelsdorf, Tyskland>>
Jarl Ingvarsson - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Karin Granqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Akay & KP - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Meret Oppenheim, Mjellby Konstmuseum, Halmstad>>
9th Berlin Biennale for Contemporary Art>>
"Island in the Sun", Elin Lundgren, Petter Pettersson, Lilith Performance Studio>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet